Agnieszka Holland

Gdynia, 11.09.2013. Re¿yserka Agnieszka Holland podczas spotkania z widzami, na 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 11 bm. (aw/awol) PAP/Adam War¿awa