1B

Konferencja prasowa poświęcona jubileuszowi US. Siedzą od prawej prof. Jacek Styszyński prorektor ds kształcenia, prof.Edward-Włodarczyk rektor US i prof. Waldemar Gos prorektor ds finansów i rozwoju