Australia i Polonia

Ś.P. Marian Pawlik OAM

Marian Pawlik OAM, 1954–2020. fot. M. Kwiatkowska

Z żalem, smutkiem i poczuciem ogromnej straty, przyjmujemy wiadomość o śmierci ś.p. Mariana Pawlika, długoletniego prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.

Dzielimy te uczucia z najbliższą Rodziną Zmarłego, Jego Bliskimi w Australii i w Polsce, z Jego współpracownikami i rzeszą Jego przyjaciół.

Ś.P. Marian Pawlik, jako wieloletni prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, blisko współpracował z Radą Naczelną Polonii Australijskiej. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym Komisji Arbitrażowej Rady. Prezydium Rady zawsze mogło oczekiwać  z Jego strony życzliwej krytyki, a czasem cennej porady.

W ciągu czterdziestu lat spędzonych w Australii nie zapominał o Polsce. Jeździł regularnie do  Kraju jako prezes Federacji Organizacji Polskich w Australii, a także uczestniczyl w V. Zjeździe  Polonii i Polaków na Świecie w 2018 roku. Stale budował, i pomagał budować innym, bliskie realcje Polonii Australijskiej z Krajem Ojczystym oraz dobre kontakty z politykami australijskimi w stanie Wiktoria. Jego wieloletni wkład pracy na tym polu zdobył uznanie zarówno władz australijskich jak i polskich – otrzymał między innymi  Order of Australia(OAM), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Pro Patria.

Każda śmierć jest bolesna. Taką jest śmierć ś.p. Mariana Pawlika dla Jego Najbliższych, którym składamy, w imieniu organizacji członkowskich Rady Naczelnej oraz własnym, wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Śmierć Mariana Pawlika dla zorganizowanej Polonii w Wiktorii i Australii jest stratą, której nie sposób naprawić. Pamiętajmy o Nim.

W imieniu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej,

Prezes
Małgorzata Kwiatkowska
Rada Naczelna Polonii Australijskiej