Australia i Polonia, Polska, Życie i społeczeństwo

Zakończył się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy 2023

Trzeci dzień VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, w sobotę 1 lipca 2023, to między innymi obrady w blokach tematycznych w Światowym Centrum Polonii w Dom Polonii w Pułtusku prowadzone przez moderatorów z udziałem ekspertów w danych dziedzinach. Wspomniane bloki podzielone zostały na cztery grupy: “Organizacji polskie za granicą”, „Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości”, „Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm” oraz „Sport, turystyka, przedsiębiorczość”. Moderatorem w tym ostatnim bloku była prezes Małgorzata Kwiatkowska reprezentująca Polonię z Australii.

Zbigniew Słomowski – Klub Polski w Asfiled/Sydney i Włodzimierz Wnuk – Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Melbourne. Sesja koncząca Zjazd Fot. Agata Pawłowska/PAI

Bloki dodatkowo podzielone były jeszcze na oddzielne podtematy. W pierwszym były to: „Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych”, „Samorządność Polonii – status i sytuacja struktur polonijnych” i „Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej”. W drugim bloku: „Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej”, „Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym, Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijne”. W trzecim: „Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej – tradycyjnie i nowocześnie”, „Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną”. W czwarty bloku: „Z polonijną turystyką bliżej Polski”, „Przyszłość sportu polonijnego, Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze”.

Sesja koncząca Zjazd Fot. Agata Pawłowska/PAI

Oficjalnym zakończeniem Sejmu polonijnego była jego sesja podsumowująca „Jeden naród – wspólnota wszystkich Polaków”. Zostały przyjęte rezolucje Zjazdu. Swoje wystąpienie miał przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” minister Henryk Kowalczyk.

Sesja kończąca Zjazd w Pułtusku Fot. Agata Pawłowska/PAI

Po części oficjalnej zakończenia VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy było jeszcze spotkanie na wspólnym pikniku nad Narwią. W niedzielę, 2 lipca 2023, uczestnicy zjazdu mogli wziąć udział w Mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Pikinik w Pułtusku Fot. Agata Pawłowska/PAI
Pikinik w Pułtusku Fot. Agata Pawłowska/PAI

Grzegorz Turski
turski@polishexpress.com.au