Polska

70 lat mediów na Pomorzu Zachodnim

Sympozjum popularno-naukowe w Szczecinie

Kurier_w       SDP_w

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie i redakcją „Kuriera Szczecińskiego” sympozjum nt. 70 lat mediów na Pomorzu Zachodnim.
W programie sympozjum znalazła się sesja poświęcona historii i współczesności mediów na Pomorzu Zachodnim. Okolicznościowe referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Skrendo, dr Krzysztof Lasiński, ks. dr Ireneusz Sokalski, dr Sławomir Iwasiów,  mgr Mirosław Salski, red. Tomasz Chaciński, red. Anna Kolber i red. Andrzej Łapkiewicz.
W panelu dyskusyjnym poświęconym mediom dawniej i dziś uczestniczyli: dyr. Adam Rudawski, red. Zbigniew Puchalski, red. Zbigniew Plesner, red. Tomasz Kowalczyk, red. Bogdan Twardochleb.
Sympozjum zakończyła projekcja filmu red. Mirosława Salskiego na temat historii mediów szczecińskich. W sympozjum uczestniczyli dziennikarze szczecińskich mediów oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie odbyło się 20 listopada w sali konferencyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski

Organizatorzy_w

Organizatorzy sympozjum (stoją na dole sali): dr hab. Andrzej Skrendo z US, red. Andrzej Łapkiewicz z „Kuriera Szczecińskiego” i red. Zbigniew Puchalski