Polska

Historia Polska Życie i społeczeństwo

Zbrodnia katyńska była ludobójstwem

Mimo że Rosja oficjalnie przyznała się do sprawstwa zbrodni katyńskiej, w rosyjskiej polityce historycznej prawda ta jest dziś praktycznie nieobecna. Nie mieści się bowiem w micie o wielkim zwycięstwie w wojnie, podobnie jak nie mieszczą się w nim zmowa Hitler-Stalin z 1939 r., masowe deportacje, zniewolenie republik bałtyckich czy kolosalna skala maruderstwa Armii Czerwonej w końcowej fazie II wojny światowej.

Polska Życie i społeczeństwo

Inflacja spadła do najniższego od pięciu lat poziomu

Trzynaście miesięcy temu ceny rosły w tempie niemal 20 proc. rok do roku, obecnie spadły poniżej 2 proc. Ekonomiści są jednak zgodni, że w kolejnych miesiącach znowu znajdzie się powyżej celu inflacyjnego. W niewielkim stopniu wpłynie na to przywrócenie od kwietnia 5-proc. VAT-u na żywność, natomiast niewiadomą pozostaje kształtowanie się cen surowców w dalszej części roku.

Polska Życie i społeczeństwo

Kontrakty dla setek firm i tysiące nowych miejsc pracy – „mały atom” wzmocni polski łańcuch wartości

Silne wsparcie udzielone przez administrację amerykańską projektowi budowy nad Wisłą floty małych reaktorów modułowych (SMR) w technologii BWRX-300 – to doskonała wiadomość dla całej polskiej gospodarki. „Naliczyliśmy, że około 80 firm w naszym kraju posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie, aby realizować projekty nuklearne.

Historia Polska Życie i społeczeństwo

Anna Tomaszewicz-Dobrska – pierwsza lekarka na ziemiach polskich

Była 15. kobietą, która podjęła studia medyczne na uniwersytecie w Zurichu. Dzięki pracy w tureckim haremie zdobyła pozwolenie na pracę, bo rady lekarskie w Warszawie i Petersburgu nie zgodziły się przyjąć jej w poczet lekarzy. Przez wiele lat kierowała przytułkiem położniczym i wykształciła setki ginekologów i położników. 170 lat temu urodziła się Anna Tomaszewicz-Dobrska.

Polska Życie i społeczeństwo

Polacy jedzą coraz mniej jaj

Od 10 lat sukcesywnie rośnie udział alternatywnych systemów chowu kur niosek. Pochodzi z nich już co trzecie opakowanie jaj, choć nadal w klatkach żyje ponad 37 mln kur. Stopniowe zmiany w hodowli to skutek większej świadomości konsumentów, za którymi podąża branża HoReCa. Są oni gotowi nawet zapłacić więcej za jajka, które pochodzą z chowu nieklatkowego.

Historia Kultura Polska Życie i społeczeństwo

Blask Zmartwychwstania w polskiej sztuce

Pełne tajemniczej siły dzieło Ołtarz milczenia Jerzego Beresia z 1977 roku jest jednym z licznych przykładów fascynacji tego rzeźbiarza i performera średniowiecznymi nastawami ołtarzowymi. Tworząc swoje monumentalne, wykonane z surowego drewna, sznurów konopnych i zgrzebnego płótna kreacje, Bereś powoływał do życia rytualne obiekty przestrzenne, będące artystycznymi manifestacjami o charakterze głęboko symbolicznych ceremonii.

Historia Polska Życie i społeczeństwo

Jan Zamoyski (1542-1605): kanclerz, hetman, mąż stanu

19 marca minęła 482 rocznica urodzin tego wybitnego polityka, twórcy Zamościa i Akademii Zamoyskiej (1594), absolwenta i rektora uniwersytetu w Padwie (1563), gdzie na podstawie rozprawy De Senatu Romano uzyskał doktorat. Odegrał istotną rolę w wojnie z Moskwą w czasach króla Stefana Batorego. Ślub hetmana z bratanicą króla Gryzeldą wszedł do annałów historii polskiej.