Australia i Polonia

„Baby Blues” – Polish film screening

Sunday 11 October 3pm
Auditorium – Polish Club Ashfield

b1-baby-blues-2013_plakat

Baby Blues w zasadzie nie jest filmem, jest blogiem dotyczącym mody. Wszyscy w nim są bardzo modni. Jednak Baby Blues przede wszystkim opowiada o samotności.

Antek, siedmiomiesięczny synek Natalii, jest wynikiem tych dwóch zjawisk. Antek jest metaforą tego, czego najbardziej brak współczesnej rzeczywistości. Jego istnienie jest dowodem na to, jak łatwo zaspokoić dziś potrzeby młodych ludzi. Jest to tak samo łatwe, jak wejście do fast food'u i złożenie zamówienia – coś do kochania i frytki na wynos. Jest jeszcze jedna rzecz, pewnie najważniejsza. Baby Blues jest blogiem o egoizmie.

Baby Blues indeed isn't a movie. Baby Blues is a blog. It's a fashion blog, because everyone there is fashionable. But Baby Blues is even more about loneliness. 

Antek, Natalias' seven months old son, is a fusion of these two subjects.  Antek is a metaphor, of what the contemporary world is missing. His existence is a proof, of how simple it is to fulfil young people's needs today. It's just as easy, as saying in fast food restaurant – something to love and fries to go. But there is one more thing. Probably most important. Baby Blues is a blog about egoism.

Polish with English sub-titles

Tickets sold at the door: Adults $10, concession $8