Polska

Bogate lasy i malownicze krajobrazy

Polska mało znana

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Boleszkowice. Fot. Tomasz Nadzikiewicz

Gmina Boleszkowice położona jest na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Kotliny Gorzowskiej. Przy głównym szlaku kolejowym magistrali północ – południe. Od północnej strony graniczy z gminą Mieszkowice, zaś od południa z miastem Kostrzyn, od wschodu z gminą Dębno. Okolica ta jest usytuowana z dala od wielkich ośrodków miejskich, w rozlewiskach Odry i wśród lasów. Zamieszkuje ją ok 3 tys. mieszkańców. 

Największym bogactwem Gminy Boleszkowice są lasy, rzeki oraz tereny wyróżniające się szczególnym krajobrazem, mnogością roślin i zwierząt. Bardzo cennymi obiektami sprzyjającymi rozwojowi turystyki są kościoły położone na terenie Gminy, a najcenniejszym z nich XIII – wieczny kościół założony przez Templariuszy w Chwarszczanach, gdzie od kilku lat odbywa się  najważniejsza coroczna impreza rycerska Polski zachodniej – „Oblężenie Chwarszczan”, wraz z inscenizacją bitwy. 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Rzeka Odra na wysokości miejscowości Porzecze. Fot. Zbigniew Tomczak

Gminę wyróżnia dogodna lokalizacja. Gmina położona jest w pasie gmin przygranicznych, co ma bardzo duży wpływ na wzmożone kontakty z Niemcami. W bliskiej odległości od granicy Gminy funkcjonują 3 przejścia graniczne obsługujące ruch towarowy i osobowy. Gmina sąsiaduje z gminami: Dębno, Mieszkowice, miastem Kostrzyn. Zachodnia granica gminy oparta jest na granicy państwa – rzece Odrze. 

W ostatnich latach, gmina bardzo się zmieniła. Wybudowano nowoczesną farmę wiatrową „Park wiatrowy Wysoka”. Wiatraki witają osoby wjeżdżające do Boleszkowic od strony Dębna. Stały się one jednym ze znaków rozpoznawczych Gminy. Wyremontowano i zmodernizowano drogi. Niewątpliwie inwestycją, która przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy była rewitalizacja Placu Bolesława Chrobrego w centrum miejscowości.
Gmina Boleszkowice jest gminą nastawioną głównie na aktywną turystykę. Powstały dwie trasy Nordic Walking o łącznej długości 20 km. Są trasa „Krawędź Pradoliny Odry” oraz trasa „Do Janosika”. Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki rowerowe „Z biegiem Myśli” oraz szlak „Zielona Odra”. 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
XIII wieczna kaplica Templariuszy w Chwarszczanach. Fot. Piotr Chara

Tradycją stały się organizowane z wielkim rozmachem imprezy plenerowe, które łączą miejscową ludność i przyciągają turystów nastawionych na aktywną turystykę oraz ludność z większych miast takich jak Szczecin czy Gorzów Wlkp. Gmina organizuje cykl imprez pod nazwą „ Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”. Imprezy promują aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia – „Marsz po zdrowie” na trasie Nordic Walking oraz Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Boleszkowice. Turyści mogą także skorzystać ze spływu kajakiem po rzekach Myśli oraz Odrze. 
Obecnie w gminie znajdują się trzy obiekty turystyczne zapewniające nocleg, wyżywienie, wypożyczalnię sprzętu kajakowego i rowerowego oraz posiadające szeroką  ofertę wypoczynku. 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Farma wiatrowa. Fot. Grzegorz Kuklewski

Wybitną wartość przyrodniczą stanowi dolina Odry. Wyjątkowo cenną przyrodą pochwalić się mogą dwa akweny w okolicy Kaleńska i Chlewic, utworzone w wyniku prac wydobywczych złóż żwiru. Dzięki projektowi „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra”  […] i „Ujście Warty” […] poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych”, utworzono platformy lęgowe dla ptaków.

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Udany lęg rybitw rzecznych na pływającej wyspie w Kaleńsku. Fot. Piotr Chara

Dziś można tu spotkać wiele cennych gatunków ptaków. Są to: ostrygojad, którego liczebność w kraju wynosi maksymalnie 20 par, rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne, gągoł, ohar, czajka, krwawodziób, gęgawa. Przygotowano adresowany dla turystów punkt obserwacyjny (bezpieczny dla ptaków), opatrzony dużą ilustrowaną tablicą. Dziś miejsce to odwiedza nawet kilkanaście osób dziennie a jego przyrodę sławią portale wielu instytucji.

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Bielik nad zamarzniętymi rozlewiskami pomiędzy Chlewicami a Porzeczem. Fot. Piotr Chara

Biorąc pod uwagę wzrostowy trend rozwoju turystyki (np. wyrażany liczbą ponad 50 tys. wejść turystycznych rocznie w pobliskim „ptasim” Parku Narodowym „Ujście Warty”), można się spodziewać rozwoju tej gałęzi gospodarki. Wysoki walor krajobrazowy i przyrodniczy posiadają najwyższe w dolinie Odry piaszczyste wydmy, objęte na powierzchni 142 hektarów ochroną w formie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Porzecze”. Wydmy wyłaniają się z dna wyżej opisanej zalewowej części doliny Odry przez co stanowią atrakcyjny element krajobrazu. Najwyższa z nich wznosi się na wysokość 26 m n.p.m., czyli prawie 20 metrów nad otaczające tereny zalewowe.

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Rycerski turniej w Chwarszczeanach. Fot. Piotr Chara

Gmina Boleszkowice to atrakcyjne miejsce dla osób, które cenią środowisko naturalne, bogate lasy i malownicze krajobrazy, szukają miejsca do zamieszkania w pięknej okolicy, gdzie można znaleźć urocze pejzaże, a jednocześnie nowoczesną, stale rozwijającą i wzbogacającą się w nową infrastrukturę wieś.

Emilia Juchniewicz
Informacja o bazie noclegowej www.boleszkowice.pl