Australia i Polonia, Świat

Eugeniusz Bajkowski pisze z Canberry

refleksje Eugeniusz BajkowskiGratulujemy Rodakom!

Najserdeczniejsze gratulacje działaczom zasłużonym dla Polonii australijskiej, Australii i Polski: Prezesowi Federacji Organizacji Polskich w Victorii Marianowi Pawlikowi, Mariannie Łacek i Barbarze Czech z okazji ich bardzo zaszczytnego odznaczenia Medalem Orderu Australii (Order of Australia Medal – OAM). Ten wysoki, bardzo mozolnie zasłużony australijski zaszczyt promieniuje na całą Polonię australijską i wzmacnia wieloletnie bratersko-siostrzane powiązania australijsko-polskie.  

Promocja Światowych Dni Młodzieży 

Kontynuując działania na rzecz promocji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Ambasada RP w Canberze zorganizowała w dniu 17 czerwca br. projekcję filmu biograficznego pt. „Karol. Człowiek, który został papieżem” połączoną z inauguracją wystawy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. „Papież Jan Paweł II – Dar Polski dla Świata”.
W uroczystym wydarzeniu, którego elementem było również upamiętnienie 25. rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy między Polską i Niemcami, udział wzięło ok 120 osób, włączając Arcybiskupa Canberry i Goulburn Christophera Prowse, młodych australijskich pielgrzymów udających się do Polski na ŚDM i uczniów szkoły im. Jana Pawła II w Canberze.

W uroczystości uczestniczyli również Ambasador Niemiec Christopher Muller i Ambasador UE Sem Fabrizi. Wystawa, która prezentowana już była w Canberze w St John Paul II College i Polskim Centrum Katolickim im. Jana Pawła II, jak również w Adelaide, Sydney i na obrzeżach największego festiwalu polonijnego PolArt w Melbourne, wzbudziła duże zainteresowanie zgromadzonych gości. Dzięki aktywnemu włączeniu się przedstawicieli Polonii możliwe było także zaprezentowanie pamiątek związanych z 30. rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II do Australii w 1986 r. W swoim przemówieniu Ambasador Paweł Milewski podkreślił wkład chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji zachodu oraz znaczenie Jana Pawła II dla współczesnej historii Polski, włączając obalenie komunizmu oraz re-integrację z Europą.

W związku z przypadającą w dniu 17 czerwca 25. Rocznicą Traktatu między Polską i Niemcami zwrócił również uwagę na wydatną rolę Papieża Polaka i Kościoła katolickiego w pojednaniu i budowaniu porozumienia z Niemcami. Odniósł się także do roli Polski jako gospodarza tak dużego wydarzenia międzynarodowego jak ŚDM oraz zachęcił australijskich pielgrzymów do wykorzystania pobytu w Polsce nie tylko do celów duchowych, ale również do lepszego poznania polskiej historii, tradycji i kultury.

Z kolei Arcybiskup Prowse, który towarzyszyć będzie kilkutysięcznej grupie australijskich pielgrzymów podczas ŚDM, zwrócił uwagę na swoje dotychczasowe kontakty z Polską oraz podkreślił duchowy wymiar spotkania młodzieży z całego świata w Krakowie. Otwarcie wystawy i projekcja filmów w Ambasadzie były kolejnymi z cyklu projektów promujących ŚDM, w które od połowy 2015 r. zaangażowana była Ambasada RP w Canberze. Uroczyste wydarzenie było doskonałą okazją z jednej strony do kontynuacji działań promocyjnych Ambasady dotyczących Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, szczególnie wśród młodych Australijczyków, z drugiej zaś historii Polski, jako kraju, który został dramatycznie doświadczony historią XX wieku w Europie. Istotne w tym kontekście było podkreślenie wkładu Jana Pawła II w walkę o niepodległość i suwerenność Polski. Pokaz filmu bardzo dobrze wpisał się w kontynuowany od trzech lat projekt regularnych, comiesięcznych pokazów polskich filmów w Ambasadzie, co na stałe wkomponowało się w życie kulturalne Canberry oraz miejscowego korpusu dyplomatycznego. Wydarzenie zostało zrelacjonowane przez popularny stołeczny dziennik „The Canberra Times”. A ja serdecznie dziękuję Ambasadzie RP za ciekawy materiał. Byłem na tej wspaniałej imprezie, która wywarła na mnie doskonałe wrażenie.