Australia i Polonia, Polska

IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Tadeusz Adam Pilat nowym prezydentem EUWP

W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Hosianum Palace, w Rzymie, IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, szef gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas. 

Po inwokacji i odczytaniu sprawozdań, delegaci udzielili ustępującemu Sekretariatowi absolutorium. Delegaci nie zaakceptowali, jako nie statutowej propozycji przedłużenia poprzedniej kadencji i zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad dokonali wyboru nowych władz organizacji na najbliższą, trzyletnią kadencję. I tak prezydentem EUWP został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który otrzymał największą ilość głosów; wiceprezydentem wybrano WiesławaLewickiego z Niemiec; sekretarzem generalnym została Teresa Sygnarek ze Szwecji, a członkami sekretariatu (odpowiedzialnymi za poszczególne regiony) wybrano Halinę Subotowicz Romanową (Rosja), Marię Przybyła-Daczewską (Bułgaria) i Andrzeja Janeczko (Hiszpania) zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Czesława Błasika (Rosja), a jej członkami Marię Kruczkowską-Young (Wielka Brytania) i Teresę Kopeć (Austria). Powołano też komisję statutową, która opracuje niezbędne zmiany statutu EUWP.

 Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”, Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii. 
W dyskusji, delegaci na Zjazd poparli wyrażoną przez nowo wybranego Prezydenta wolę dalszej, lecz ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Kancelarią Prezydenta RP, odpowiednimi departamentami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Radą Polonii Świata.

 Rozwinięcie działalności młodzieżowej uznano za jeden z podstawowych kierunków rozwoju i dlatego EUWP zadeklarowała chęć współorganizowania w przyszłym roku, wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Światowego Forum Młodzieży Polonijnej w Krakowie poprzedzającego młodzieżowe spotkanie z Papieżem Franciszkiem. EUWP będzie też wspierać cykliczne światowe imprezy takie jak, Polonijne Festiwale Folklorystyczne w Rzeszowie i Iwoniczu oraz letnie i zimowe Polonijne Igrzyska Sportowe. Za równie ważne uznano stałą obecność EUWP na mediach społecznościowych. 
Jeszcze w tym roku, pod koniec listopada, odbędzie się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”, którego EUWP będzie współorganizatorem wraz ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, Ambasadą RP w Sztokholmie i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. 

Delegaci na Zjazd wzięli udział w Mszy Św. w Bazylice Św. Piotra, przy grobie Św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem J.E. kardynała Zenona Grocholewskiego, po czym zwiedzili Bazylikę, Watykan, Pinakotekę i Kaplicę Sykstyńską. Wzięli również udział w uroczystości wręczenia arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu nagrody Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Fundamenty Polskości” oraz w uroczystej mszy św. dziękczynnej w kościele św. Stanisława B.M. oraz w jubileuszowej konferencji „Kraj – Emigracja 1990-2015”. 
Nowy Sekretariat EUWP wyraża podziękowanie honorowej prezydent Helenie Miziniak za dotychczasowy wkład pracy. 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych została założona przez 6 organizacji polonijnych jako rada (ERWP), w grudniu 1993 roku w Londynie. Rada miała charakter konsultatywny i reprezentacyjny, jej celem było promowanie spraw polskich i polonijnych w integrowaniu się z demokratycznym Zachodem, współpraca ze wspólnotami polskimi na całym świecie oraz pomoc naczelnym organizacjom polskim w państwach postkomunistycznych, które w 1996 przyjęto do rady. W 2000 przyjęto nazwę Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, która na bazie nowego statutu stała się pełnoprawną strukturą organizacyjną, zrzeszającą obecnie 39 organizacji członkowskich z 27 krajów europejskich. Pierwszym prezesem ERWP w latach 1998-2000 oraz prezydentem honorowym EUWP był śp. Zygmunt Szkopiak. Prezydentem EUWP w latach 2000-2006 oraz 2012-2015 była Helena Miziniak. Obecny Prezydent Tadeusz Adam Pilat pełnił poprzednio tę funkcję w latach 2006-2012.


Personalia

Tadeusz-Adam-PILAT_wTadeusz Adam Pilat urodził się w roku 1946 w Krakowie. Pochodzie szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest żonaty, ma 4 córki oraz 3 wnuków. Interesuje się sztuką i przyrodą. Lubi podróże, jazdę na nartach, zbieranie grzybów oraz czytanie.
Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej. Na emigracji w Szwecji od 1977, gdzie pracował początkowo jako robotnik portowy. Następnie ukończył studia pedagogiczne i od 36 lat kształci młodzież polonijna i szwedzką, pracując zawodowo jako nauczyciel języka polskiego i matematyki w gminie Landskrona, gdzie utworzył, w roku 1983 Polskie Ognisko „Piast” i rozwinął jego działalność. 
W latach 1993-2003 był członkiem szwedzkiej Rady Rządowej ds. Integracji i Równouprawnienia, a od roku 2003 jest członkiem Państwowego komitetu Święta Narodowego Szwecji. W Polsce był członkiem Polonijnej Rady przy marszałku Senatu RP VI i VII kadencji oraz Rady Oświaty Polonijnej przy ministrze Edukacji Narodowej. Zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, nie był związany z żadną partią polityczną. 
Za swoją wieloletnią działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i tytułów – m.in.: medal Szwedzkiej Flagi i medal Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 2015 uhonorowano go tytułem Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Posiada też polskie odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski (1997), Krzyż Oficerski (2002) i Krzyż Komandorski Orderu Zasług RP.

Opracował Leszek Wątróbski