Polska

Jubileusz XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego

1B
Konferencja prasowa poswiecona jubileuszowi US. Siedza od prawej prof. Jacek Styszynski prorektor ds ksztalcenia, prof.Edward-Wlodarczyk rektor US i prof. Waldemar Gos prorektor ds finansow i rozwoju

W tym roku przypada 30 rocznica powstania Uniwersytetu Szczecińskiego – największej na Pomorzu Zachodnim uczelni, dynamicznie rozwijającej powojenną tradycję akademicką oraz pełniącej ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie. Z okazji jubileuszu odbędzie się wiele imprez i spotkań okolicznościowych. Cały też rok akademicki 2014/2015 przebiega pod znakiem świętowania.


Dla uczczenia naszego jubileuszu – mówi rektor prof. Edward Włodarczyk zaplanowano szereg wyjątkowych wydarzeń skierowanych zarówno do środowiska akademickiego, studentów, jak i mieszkańców regionu. Na zaplanowane obchody składać się będą między innymi: obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, nadanie tytułów Doktora Honoris Causa US profesorom: Koźmińskiemu i Borowieckiemu oraz wykład otwarty profesora Tomasza Nałęcza w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny. Jednym z głównych wydarzeń będzie również koncert Grzegorza Turnaua w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Dla mieszkańców Szczecina przygotowano zaś Festyn Rodzinny na Jasnych Błoniach, Dyktando Uniwersyteckie oraz Uniwersytecką Grę Biegową. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w dniach 17-29 maja 2015 roku.
Jestem przekonany, że jubileusz 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego stanie się doskonałą okazją dla studentów, absolwentów, byłych i obecnych pracowników, przyjaciół, partnerów i wszystkich innych osób w rozmaity sposób przez te trzydzieści lat łączących swoje biografie z historią uczelni, do wspólnego świętowania i odnowienia więzi ze szczecińską Alma Mater. Będzie to również wyjątkowy czas dzielenia się wspomnieniami, marzeniami i planami dalszego rozwoju oraz chwili refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością szczecińskiego uniwersytetu, wspominania osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych oraz sportowych naszej uczelni oraz do wyznaczania kolejnych celów na dalsze lata. Będzie to również znakomita okazja, by poprzez wydarzenia, na które Państwa najserdeczniej zapraszam, podziękować Wam za tych wspólnych, kreatywnych i inspirujących trzydzieści lat.
Uniwersytet Szczeciński powołany został 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej (którego początki sięgają 1946 roku, kiedy był oddzielną uczelnią – Akademią Handlową, a od 1950 roku Wyższą Szkołą Ekonomiczną) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, która funkcjonowała od 1968 roku, jako trzyletnia Wyższa Szkoła Nauczycielska. W jego skład wchodziły wówczas 4 wydziały (dziś jest ich 13 – w tym 3 zamiejscowe), 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych.
Pierwszym rektorami US był prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989). Kolejnymi zaś: prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012) i prof. dr hab. Edward Włodarczyk (do chwili obecnej).
Na Uniwersytecie Szczecińskim kształcie się dziś około 17 tys. studentów (ponad 85% pochodzi z regionu Pomorza Zachodniego). W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego ważnym czynnikiem podwyższenia jego jakości są badania naukowe, kształcenie oraz promocja Szczecina i regionu w świecie – czyli współpraca międzynarodowa. Pierwszą umowę z uczelnią zagraniczną podpisano już w roku 1985. Wówczas rozpoczęła się współpraca z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy).
Aktualnie US współpracuje z ponad stu uczelniami i instytucjami naukowymi (Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Japonia, Łotwa, Malezja, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Włochy i Wielka Brytania) uczestnicząc aktywnie, od roku 1998, w programie Socrates/Erasmus.

Leszek Wątróbski
zdjęcia Jerzy Giedrys