Australia i Polonia

Komunikat Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Markek Bartczak    fot. T. Koprowski

Przedstawiciele Prezydium Rady Naczelnej (RNPA) w oficjalnych spotkaniach z ministrem spraw zagranicznych RP Witoldem Waszczykowskim w Sydney i Canberze.

Na początku maja br. minister Witold Waszczykowski przybył  z wizytą do Australii, gdzie oprócz oficjalnych rozmów ze stroną australijską, spotkał się również z Polonią. Spotkania polonijne, połączone z obchodami rocznicowymi Konstytucji 3 Maja, odbyły się w Konsulacie Generalnym w Sydney oraz w Ambasadzie RP w Canberze i na obydwa przedstawiciele Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) otrzymali oficjalne zaproszenia.

W poniedziałek 1 maja min. Witold Waszczykowski był gościem Konsula Generalnego p. Reginy Jurkowskiej. Na tym spotkaniu RNPA reprezentował p. Marek Bartczak, członek Prezydium RNPA. We wtorek 2 maja na spotkaniu z Ministrem Waszczykowskim i Ambasadorem RP Pawłem Milewskim w Ambasadzie RP w Canberze, RNPA reprezentował członek Prezydium, Henryk Kurylewski, będący jednocześnie dyrektorem artystycznym najbliższego Festiwalu PolArt2018, który odbędzie się na przełomie 2017/18 roku w Brisbane. Na spotkaniu w Konsulacie p. Marek Bartczak wygłosił krótkie przemówienie, którego treść podajemy poniżej. Komunikat niniejszy stanowi uzupełnienie do publikacji na temat spotkania Polonii australijskiej z min. Waszczykowskim które pojawiły się już w mediach polonijnych.
Wystąpienie p. Marka Bartczaka na spotkaniu z min. Waszczykowskim w Sydney w dniu 1 maja:
„Pani Konsul, Panie Ministrze, Panie Ambasadorze,  Szanowni Państwo,

Od lewej: min. W. Waszczykowski, H. Kurylewski (RNPA), ambasador P. Milewski     fot. Mirosław Żarnowski

Mam zaszczyt i przyjemność reprezentować na dzisiejszym spotkaniu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, jako członek tego gremium, pod nieobecność prezesa L. Wikarjusza i wiceprezesa M. Kwiatkowskiej, którzy przebywają w Polsce na obradach kongresu Rady Polonii Świata. 
Mam również zaszczyt, w imieniu Rady Naczelnej, przywitać na forum polonijnym, pierwszego gościa dzisiejszego spotkania, przedstawiciela rządu polskiego, ministra spraw zagranicznych RP, p. Witolda Waszczykowskiego. Bardzo dziękujemy za przybycie do Australii i spotkanie z Polonią; to ogromny zaszczyt,  jako że takie wizyty na takim szczeblu w Australii zdarzają się raczej rzadko. A szkoda. Dziękujemy Panie Ministrze.

Spotkanie dzisiejsze odbywa się z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Jak Pani Konsul to już zauważyła w swoim przemówieniu, ta Konstytucja, druga na świecie, a pierwsza w Europie, okazała się w praktyce kawałkiem papieru o znaczeniu, choć doniosłym, to wyłącznie już dzisiaj historycznym. Nie spodobała się naszym sąsiadom, którzy również z tego powodu zniszczyli nasz kraj rozbiorami, pozbawiając Polaków państwowości na 120 lat. Chcę nawiązać w ten sposób do konstytucji, czyli ustawy zasadniczej, która obowiązuje w wolnej Polsce dzisiaj, i jak dziwnie historia zatacza swe kręgi. 
Wszyscy jesteśmy świadkami gorącego dyskursu politycznego w Polsce  o konstytucję która obowiązuje w Polsce od 1996 roku. Dyskusje i spory toczą się o zapisy tej konstytucji i ich interpretacje. Co ciekawe, tymi sporami interesują się również kraje Wspólnoty Europejskiej, której Polska pozostaje członkiem. Wszyscy mamy nadzieję jednak, że te wewnętrzne dyskusje i zewnętrzne nimi zainteresowanie, stworzy polską demokrację i samą Polskę mocniejszą, i wewnętrznie i zewnętrznie. Wierzymy tym samym, że Polska da kolejny przykład jak spory i dyskusje, o ile są merytoryczne, prowadzić mogą do porozumienia, zgody i budowy czegoś trwale wartościowego – dostatniej, pełnej respektu swoich obywateli i sąsiadów Polski. Tego Polsce dzisiaj życzymy. 
Jeszcze raz dziękuję Pani Konsul za zaproszenie, a Panu Ministrowi i Państwu za uwagę.”

Rzecznik RNPA
Ita Szymańska
17 maja 2017 roku