Polska

Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

CIVITAS_2

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Turku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-21 lat do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem". 

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: 
Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski; Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Włocławski, Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. 
Współorganizator: 
Mariusz Seńko, Starosta Turecki, Romuald Antosik, Burmistrz Miasta Turku, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku 

Konkurs podzielony jest na trzy edycje artystyczne: recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka), fotograficzną i plastyczną. 
Tematyka prac plastycznych i fotograficznych: 
– 1050 Rocznica Chrztu Polski 
– Wszystko, co Kocham 
– Polska, Moja Ojczyzna 
Edycja plastyczna skierowana jest do uczestników 5-21 lat. 
Format prac plastycznych – A4. 
Edycja fotograficzna skierowana jest od uczestników w wieku 9-21 lat. 
Format prac fotograficznych – 20×30 cm w rozdzielczości min.3508X2480 px.JPG. 
Edycja recytatorska skierowana jest do uczestników: 
– szkoły podstawowe (V–VI klasa), 
– gimnazja (I–III klasa), 
– szkoły ponadgimnazjalne – do 21 lat. 
VI Międzynarodowy Konkurs rozpoczął się 20 października 2015 roku. Zgłoszenia do edycji recytatorskiej, prace plastyczne i fotograficzne należy przesłać do 8 stycznia 2016 roku. Finał Konkursu odbędzie się 27 lutego 2016 (sobota) w Turku. 
Celem konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, fotografii i recytacji oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, pisarza, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. 
Szczegóły określają dołączone do niniejszego pisma Regulaminy Konkursu. 
Czekają atrakcyjne nagrody ufundowane dla uczestników. 

Patronat medialny sprawują m.in. TVP1, "Niedziela", "Przewodnik Katolicki", TVP Poznań, Radio Merkury Poznań, Tygodnik Opiekun z Kalisza, Radio Niepokalanów. 
Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.civitaschristianaturek.eu

Konkurs Artystyczny imienia Włodzimierza Pietrzaka powstał w 2009 roku  z inicjatywy Macieja Koniecznego. Naszym celem jest pokazanie, że twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywanie talentów wśród dzieci niepełnosprawnych jak i dzieci z rodzin biednych. Przez pięć lat udział w konkursie wzięło 8.297 uczestników  z Polski,  Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Niemiec,Czech, Włoch i Libanu. Dotychczasowe edycje pokazały, że Konkurs dociera do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.