Australia i Polonia

List zarządu Federacji Organizacji Polskich do Marszałka Senatu RP

 

Federacja Polskich Organizacji w NPW

Sydney, dnia 10 sierpnia 2016 roku

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się do Pana w imieniu zarządu Federacji Organizacji Polskich działających na terenie stanu Nowa Południowa Walia w Australii. Tą drogą chciałbym wyrazić nasze uznanie dla podjętej przez Pana decyzji o powołaniu australijskiego działacza polonijnego, pana Adama Gajkowskiego, w skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Adam Gajkowski jest emigrantem politycznym pokolenia Solidarności – aktywnym uczestnikiem strajku w Sierpniu 1980 roku i byłym więźniem politycznym okresu stanu wojennego. Od początku swojego pobytu w Australii aktywnie działa w tutejszym ruchu polonijnym – początkowo wspierając polską opozycję antykomunistyczną a następnie przez ponad 20 lat prowadząc aktywną działalność patriotyczną opartą na zasadach chrześcijańskich i przy ścisłej współpracy z polskim Kościołem Katolickim.

Adam Gajkowski jest współzałożycielem i przewodniczącym organizacji polonijnej Nasza Polonia, która znana jest na terenie całej Australii z bardzo aktywnej działalności patriotycznej dla dobra naszej ojczyzny i tutejszej społeczności polonijnej. Organizacja ta była inicjatorem wielu akcji charytatywnych, a także wydarzeń o ogromnym znaczeniu politycznym, społecznym i religijnym. Wymienić tu należy min. organizację wystawy poświęconej Zbrodni Katyńskiej, a także organizację i współorganizację wielu spotkań ze znanymi osobistościami z Polski – min. profesorem Nowakiem, redaktorem Michalkiewiczem, artystami Andrzejem Kołakowskim, Lechem i Bożeną Makowieckimi, a także Andrzejem i Anną Gwiazdami, Sławomirem Cenckiewiczem i Krzysztofem Wyszkowskim oraz z Tadeuszem Płużańskim. Także na zaproszenie Polonii gościliśmy 3 lata temu posła Jana Dziedziczaka a Adam Gajkowski był organizatorem tej krótkiej ale bardzo treściwej wizyty pana posła na Antypodach.

W chwili obecnej Adam Gajkowski pełni funkcję wiceprezesa Federacji Organizacji Polskich w stanie Nowa Południowa Walia oraz jest członkiem prezydium Rady Naczelnej Organizacji Polonijnych w Australii.

Przywołuję te wszystkie okoliczności, by wskazać na to, że powołanie Adama Gajkowskiego na członka Polonijnej Rady Konsultacyjnej było w pełni uzasadnione i że będzie on należycie reprezentował w Radzie polonijną społeczność w Australii.

Ze swojej strony chciałbym podziękować Panu Marszałkowi za decyzję o powołaniu Adama Gajkowskiego w skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Dr Ryszard Adams-Dzierzba
Prezes Prezydium Federacji Organizacji Polskich w NPW