Australia i Polonia, Polska

NAWET PTAKI WRACAJĄ

W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się (8 października br) spotkanie autorskie z Leokadią Komaiszko, poetką i pisarką z Belgii (mieszkającą w Liège). Spotkanie, w sali im. Zbigniewa Herberta, prowadziła Krystyna Korkuć ze Stowarzyszenia „Świteź”. Współorganizatorami imprezy byli: Instytut Książki, Dyskusyjny Klub Książki i Stowarzyszenie „Świteź”. Fragmenty twórczości Leokadii Komaiszko czytał Stanisław Heropolitański. Spotkanie uświetnił występ chóru „Hejnał” obchodzący w tym roku jubileusz swego 70-lecia.

Leokadia_1w
Leokadia Komoiszko z konsulem honorowym Litwy w Szczecinie Wiesławem Wierzchosiem

Leokadia Komaiszko – pisarka, poetka, dziennikarka i fotografik znana jest jako autor tomu reportaży o krzyżowych drogach Polaków na Wschodzie pt. Nawet ptaki wracają (1999) oraz tego samego tomu wydanego po francusku Même les oiseaux reviennent (2003), zbioru szkiców literackich o losach Polaków starszego pokolenia w Niemczech pt. Wiatr z Hamburga (2005) czy Światło Północy ( 2015) oraz indywidualnych tomików poetyckich: W stronę światła (1992), Motyle na łąkach dzieciństwa (1993), Zielonosenne kaktusy (2003), Tajemny kwiat ruty (2008), Leodium, qui sera à moi (2010).

Leokadię Komaiszko interesują  losy i mentalność Polaków mieszkających poza swoją ojczyzną. Jest też wydawcą (od roku 1996) „Listów z daleka” – pisma Korespondencyjnego Światowego Klubu Emigrantów, które zostało włączone do Biblioteki Klasycznych Tekstów Literatury Świata, realizowanej w ramach projektu UNESCO. „Listy z daleka” czytane są w Afryce, obu Amerykach, Australii i wielu krajach Europy – także w Polsce i na Litwie, skąd pochodzi.

Leokadia_2w
Leokadia Komaiszko (z prawej) i Krystyna Korkuć, prowadząca spotkanie

Jest także współautorką almanachów poetyckich, książek i portali o Polsce, Kresach i polskiej emigracji. Za swoją twórczość otrzymała wiele wyróżnień i nagród – m.in.: nagrodę główną w konkursie poezji „U progu Kresów” (Chełm, 1992), trzecie miejsce w XIV Konkursie Międzynarodowym w Polsce (Wąglany, 1995), nagrodę główną w konkursie poezji międzynarodowej „O lampę Ignacego Łukasiewicza” (Polska, 2005), drugie miejsce w konkursie poezji międzynarodowej „Bliżej nieba, bliżej ziemi” (Polska, 2005), drugie miejsce w konkursie poezji międzynarodowej „O lampę Ignacego Łukasiewicza” (Polska, 2007), nagrodę specjalną miesięcznika „Reporter” za reportaże z Kazachstanu (Warszawa, 1988), nagrodę honorową konsulatu RP w Brukseli i Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Apajte, Francja), nagrodę Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu. W marcu 2009 roku uhonorowana została nagrodą specjalną w II edycji prestiżowego konkursu „Polak Roku w Belgii”, za całokształt dokonań w promowaniu polskości.

tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski