Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Willno, 19.10.2012 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (lit. Vilniaus Adomo Mickevièiaus gimnazija) – polska szko³a œrednia w Wilnie. (wp/awol) PAP/Wojciech Pacewicz