Australia i Polonia

Prezes Federacja Organizacji Polskich w NPW wnioskuje o utworzenie Ministerstwa d/s Polonii

Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW dr Ryszard Dzierzba    fot. T. Koprowski

Podczas spotkania Ministra MSZ RP Witolda Waszczykowskiego z Polonią w Sydney głos zabrał Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW dr Ryszard Dzierzba – poniżej publikujemy treść tego wystąpienia.

Pani Konsul z zespołem, Panie Ambasadorze, Panie Ministrze z liczną delegacją, czcigodni Księża, Szanowni Goście.

W imieniu Federacji Organizacji Polskich w NPW witam Ministra Spraw Zagranicznych RP pana Witolda Waszczykowskiego z liczną delegacją.
Witamy pana Ministra tu na Antypodach,na końcu świata z Kraju, z Ojczyzny którą trzymamy głęboko w sercu.
Z własnego doświadczenia mogę dodać, że im dłużej na emigracji to cieplej i bliżej do spraw krajowych.
Nasza Federacja to kluby polskie, szkoły sobotnie, zespoły taneczne, harcerstwo oraz organizacje patriotyczne jak SNP, ZPWP, Klub GP Sydney. 
Czujemy się spadkobiercami takich organizacji powojennej emigracji jak SPK I – do niedawna Koło AK w Sydney oraz Koło Lotników.
Na sztandarach tychże wypisano z dumą hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” i to ono przyświeca naszej działalności.
Chciałbym wyrazić, w imieniu Federacji, pełne poparcie dla działań rządu RP z premier panią Beatą Szydło na czele w walce o suwerenność naszego kraju, o eliminowanie agentury wpływu zarówno ze Wschodu jak i z Zachodu, o zdecydowane odrzucenie roszczeń o odszkodowania przez tzw. „biznes ofiar Holokaustu” oraz w walce o serca i dusze Polaków.
Odnoszę się tutaj do mediów, które są w posiadaniu kapitału niemieckiego, podczas kiedy Niemcy pokazują nam jak być powinno, gdzie jest zakaz konstytucyjny inwestowania obcemu kapitałowi w media w tym kraju. Żądamy również przekazu z państwowych mediów polskich w Australii i na świecie podczas kiedy wiadomości są nadawane przez spółkę prywatną, Polsat.
Słyszymy, że są starania o nadawanie z TVP Wiadomości w języku angielskim na świat. Popieramy te działania.
Mówi się, w niektórych organizacjach, o byciu apolitycznym, czyż to nie jest byciem nijakim?
W Australii mamy obowiązek głosowania w wyborach, przez to każdy obywatel jest zobowiązany do wyrażenia swojej polityczności.
Chciałbym wyrazić również podziękowanie oraz uznanie dla Konsul Generalnej RP w Sydney z zespołem za dobrze układającą się współpracę pomiędzy placówką dyplomatyczną oraz Federacją Organizacji Polskich w NPW.

Wspólne uczestnictwo w corocznych uroczystościach Rocznicy Smoleńskiej Tragedii, Msza św. w Sydnejskiej Katedrze z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, Balu Federacji, Balu Maturzystów, uczestniczenie pani Konsul w Rajdzie Katyń/Smoleńsk Australia w 2016 i 2017 roku oraz wspólny udział w Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w ambasadzie w Canberze. Tutaj ukłon w stronę pana ambasadora za pomoc i współpracę.
Dziękujemy również naszym księżom z Towarzystwa Chrystusowców za duchowe wsparcie przez cały czas życia w Australii.

Na zakończenie moje osobiste marzenia, miejmy nadzieje do spełnienia:

1. Zastąpienie Pałacu Kultury i Nauki (w Warszawie – przyp. red.) piękną zabudową w stylu przedwojennej Warszawy – na koszt Niemiec.

2. Panie Ministrze wnoszę w imieniu Federacji Organizacji Polskich w NPW w Australii o debatę w Sejmie oraz kuluarach rządowych o utworzenie Ministerstwa do Spraw Polonii. Gdzie jeden z wydziałów zajmowałby się repatriacją młodych emigrantów do Polski. Najwięcej dzieci w Anglii rodzą Polki – tego nie można marnować. Jest nas 20 mln rozsypanych po świecie i zasługujemy sobie na to.

W załączeniu (przekazuję – przyp. redakcji) list z internetu autorstwa pana Waldemara Binieckiego, rodem z Bydgoszczy, a od 2000 r. w USA pt. „Uczmy się od Irlandii jak współpracować ze swoją diasporą“ – na potwierdzenie, że jest nas więcej podobnie myślących. 

Dziękuję za uwagę.

Dr Ryszard Dzierzba
Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW