Zdrowie i Uroda

Tresowane limfocyty sposobem na raka

Dr Kinga Majchrzak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW została laureatką trzeciego konkursu organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  w ramach programu  First Team. Przyznana dotacja w wysokości prawie 2 mln zł pozwoli na prowadzenie na najwyższym poziomie prac badawczo-rozwojowych z zakresu immunoonkologii oraz  utworzenie w SGGW kolejnego zespołu naukowców zajmującego się chorobami nowotworowymi. Dr Kinga Majchrzak będzie prowadziła swój projekt badawczy we współpracy z dr Chrystal Paulos z Uniwersytetu Medycznego w Karolinie Południowej (USA).

Zwycięski projekt dotyczy modyfikacji szlaków sygnałowych subpopulacji limfocytów Th17 na modelu psa w celu poprawy adoptywnej immunoterapii komórkowej u ludzi – czyli takiej modyfikacji tych komórek odpornościowych, by były one zdolne pokonać komórki nowotworowe, nie wyrządzając szkody komórkom zdrowym.

Ważnym ośrodkiem badawczym zajmującym się immunoonkologią jest Uniwersytet Medyczny w Karolinie Południowej. Zespół naukowców pod kierunkiem dr Paulos bada tam zastosowanie limfocytów T w adoptywnej terapii m.in. czerniaka i raka trzustki, dwóch nowotworów niezwykle opornych na powszechnie stosowane metody terapii onkologicznej. Dr Kinga Majchrzak odbyła tam łącznie dwuletni staż, podczas którego zajmowała się modyfikowaniem limfocytów Th17, by były one jak najbardziej skuteczne w zwalczaniu czerniaka. Badania prowadzone były na myszach, a ich wyniki są bardzo obiecujące. Jednak od skutecznej terapii u gryzoni do leczenia ludzi jeszcze daleka droga.

Dr Kinga Majchrzak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

  Kolejny etap badań prowadzony będzie na limfocytach izolowanych od psów. „Psy cierpią na podobne nowotwory jak ludzie, przebieg choroby jest u nich niemal taki sam, a układ odpornościowy funkcjonuje bardzo podobnie. Z tego powodu badania prowadzone na psich limfocytach będą miały wyższą wartość poznawczą niż te wykonywane na myszach. Planujemy poznać role ścieżek sygnałowych w limfocytach infiltrujacych czerniaki u psów, aby zwięksszyć ich aktywność przeciwnowotworową, na razie w warunkach laboratoryjnych, a w przyszłości także w klinice. Wyniki tych badań będą z korzyścią zarówno dla weterynarii, jak i medycyny. Poznanie znaczenia szlaków sygnałowych w limfocytach poszerzy naszą wiedzę o działaniu układu odpornościowego, ale może otworzyć również nowe możliwości opracowania protokołów hodowli tych komórek  dla celów immunoterapii u ludzi. Zyskają także  zwierzęta, które dostaną szansę na odzyskanie zdrowia” – mówi dr Kinga Majchrzak.

Celem programu First Team prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. W ramach programu realizowane są przełomowe prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Laureaci są wybierani na podstawie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Przewidziany czas realizacji projektu badawczego wynosi trzy lata.

informacja prasowa