Australia i Polonia

Uroczystośċ 3 Konstytucji Maja i nagrody Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

Uroczystość z okazji 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja , tradycyjnie przygotowana przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii odbyła się w w sobotę 13 maja 2017 o godzinie 4.00 po południu. Na koncert w Klubie Polskim w Ashfield przybyli zaproszeni goście reprezentujący Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele, uczniowie szkół polskich, zespoły taneczne oraz wspaniała grupa Polonii z Sydney.

Mieliśmy przyjemność gościć ks. Kamila Żyłczyńskiego TChr  i ks. Henryka Zasiurę TCHr,  panią Reginę Jurkowską Konsul Generalną RP w Sydney, Małgorzatę Kwiatkowską reprezentującą Radę Naczelną Polonii Australijskiej, Ryszarda Adams Dzierzbę Prezesa Federacji Polskich Organizacji w NPW,  Barbarę Konkołowicz Prezesa Akademikόw Polskich, Gosię Vella Związek Nauczycieli w NPW,  Marysię Nowak Przewodniczącą Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW.

Pani Regina Jurkowska Konsul Generalna RP  w bardzo ciepłych słowach powiedziała o szkolnictwie polskim,  o wspόłpracy  i popieraniu szkolnictwa polskiego w Australii i bardzo aktywną pomoc  podczas organizowania konferencji dla nauczycieli z pomocą rządu Polskiego i Australijskiego.

Prezes Federacji p. Ryszard Adams-Dzierzba w swoim przemόwieniu  nawiązał do rocznicy Konstytucji 3 Maja z 1791, jej historyczne znaczenie jako pierwszej Konstytucji w Europie.

Druhna Marysia Nowak przewodnicząca Macierzy Szkolnej w NPW w swoim wystąpieniu podkreśliła  jak dzieci i młodzież ucząca się w polskich szkołach w tym roku pogłębia wiedzę o wielkim Polaku Tadeuszu Kościuszce, w roku w ktόrym Sejm RP ustanowił rok 2017 rokiem bohatera narodowego.

Marysia Nowak z wielkim entuzjazmem zachęcała wszystkich do pogłębienia wiadomości o Tadeuszu Kościuszce zapraszając wszystkich do wejścia  na Gόrę Kościuszki  i udziału w uroczystościach  organizowanych przez "Kościuszko Heritage” w Australii.

Po okolicznościowych przemówieniach honorowych gości mieliśmy przyjemność podziwiaċ talent młodziutkiej pianistki Olivii Kowalik, ktόra zagrała Mazurka:  Op. 27 no.  4 oraz Preludium e-moll – Fryderyka Chopina za co została nagrodzona gromkimi brawami.

Pięknym akcentem naszej polskiej kultury był występ zespołu Pieśni i Tańca “Lajkonik” prowadzony przez Urszulę Lang.  Taniec “Krakowiak” z wielkim wdziękiem zatańczyła średnia i najmłodsza grupa  zespołu . Występ ich bardzo ciepło został przyjęty przez widzόw szczegόlnie najmłodsze tancerki mające 3-4 lata.

 Polskie szkoły z Ashfield, Liverpool, North Ryde przedstawiły  inscenizację upamiętniającą Konstytucję 3 Maja w bardzo barwnych kostiumach z tamtej epoki  koordynowaną przez Marysię Nowak.  

Szkoła Polska z Marayong prowadzona przez Siostrę Agnieszkę w asyście dwόch nauczycielek Ewy i Edyty w szczegόlny sposόb przygotowała swόj występ łącząc 3 Maja Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Konstytucją 3 Maja poprzez śpiew i piękną poezję  tym samym oddając hołd tym wydarzeniom. 

Uroczystośċ zakończyła się pięknym tańcem “Kaszubskim” pełnym werwy , kolorόw i uśmiechu  w wykonaniu średniej grupy  Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca “Syrenka”  w choreografii  Wiesławy i Marka Wojniczów,  prezesem zespołu jest Andrzej Borysiewicz a dyrektorem zespołu Teresa Wrόblewska. Młodzi tancerze otrzymali  zasłużone brawa za mistrzowsko wykonany taniec.

Podczas uroczystości  według tradycji zostały wręczone nagrody stypendialne Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego. Dzięki Fundatorowi śp. Witoldowi Szupryczyńskiemu, którego  oryginalny fundusz został powiększony o donację śp. Janiny Neronowicz,  śp. Wiesi Szupryczyńskiej  śp. Natalii Kułakowskiej, które odeszły na wieczną wartę, SPK oraz  corocznym dotacjom prywatnych osób  Fundacja  kontynuuje  tradycje nagradzania wyróżniającej się młodzieży za naukę języka polskiego i utrzymanie tradycji i kultury polskiej.  

Nagrody wręczono w obecności Honorowego Powiernika Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego pana mgr. inż. Jerzego Moskały OAM  emerytowanego Prezesa Koła Akademików  Polskich. Należy nadmienić,  iż pieczę nad Funduszem  sprawują powiernicy z Koła Akademików Polskich i Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW. Finalistom nagrody stypendialnej na Rok 2017 zostały wręczone przez Panią  Barbarę Konkołowicz Prezesa  Koła Akademików Polskich natępującym studentom:

Nagrody pieniężne otrzymali: pani Izabella Brzozowska; pani Monika Chorόbski; pani Klaudia Kołodziejska; pani Hanna Kozik; pani Joanna Mutwicka; pani Monika Potaczała; pani Weronika Wypych. Nagrodzonych prezentowała w imieniu powiernikόw  Fundacji Elżbieta Cesarski.

Następnie książki i dyplomy  dla najlepszych uczniów z polskich szkół sobotnich na poziomie podstawowym pręzentowała Pani Barbara Potaczała powiernik Fundacji 

Nagrody te otrzymali: Bianka Kotasinska – Szkoła Polska w Ashfield; Adam Kokoszka – Szkoła Polska w Liverpool; Olivier Bres  – Szkoła Polska w Marayong; Kevin Szmurlo – Szkoła Polska w Newcastle; Nadia Blad – Szkoła Polska w North Ryde; Emilia Jurkowska – Szkoła Polska w Randwick. 

Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w nauce języka polskiego i poczucia dumy  z polskich korzeni.

Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowanie szczególnie pokoleniu starszej Polonii, kombatantom, którzy od powstania szkół i Polskiej Macierzy Szkolnej zawsze wspierali duchowo i finansowo w utrzymaniu szkolnictwa w Australii. Dziękujemy za Honorowe Poczty Sztandarowe p. Józefowi Kozłowskiemu i p. Mieczysławowi Swatowi oraz harcerzom.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, wspaniałym zespołom: Lajkonik i Syrenka, uczniom i nauczycielom polskich szkół, a p. Marianowi Polakowi za operowanie sprzętem muzycznym. Dziękujemy Klubowi Polskiemu w Ashfield za udostępnienie sali koncertowej, oraz polskim mediom za promocję: Bumerangowi Polskiemu; Expressowi Australijskiemu; Pulsowi Polonii; Radiu SBS i Radiu 2000FM; Tygodnikowi Polskiemu.  

Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji. Popierajmy naukę języka polskiego i całe szkolnictwo polskie na dalekich od Polski Antypodach. 

Za Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW  i w imieniu powierników Fundacji
Elżbieta Cesarski

fot. archiwum organizatorów