Australia i Polonia, Świat

Andrzej Siedlecki wyróżniony Nagrodą Specjalną Prezesa TVP

Na XI Festiwalu Polonijnym "Losy Polaków" Andrzej Siedlecki otrzymał  Nagrodę Specjalną Prezesa TVP Jacka Kurskiego za trzy filmy krótkometrażowe:

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia

Nagroda Specjalna Prezesa TVP SA – Jacka Kurskiego dla Andrzeja Siedleckiego  i jego żony Riho Okagami Siedleckiej za filmy historyczne  została wręczona przez Magdalenę Tadeusiak – dyrektor Telewizji Polonia. Po prawej – wiceprezes Fundacji PEP, Magdalena Kozerska  i dyrektor programowy Festiwalu Zygmunt Gutowski.
Fot.: Fundacja Polska-Europa-Polonia

Cykl filmów zrealizowany wspólnie z żoną Riho Okagami-Siedlecką ukazuje wiele zapomnianych kart historii w zestawieniu ze współczesnym życiem Polaków. Więcej informacji na stronie Festiwalu "Losy Polaków" 2016: http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/


Informacja Andrzeja Siedleckiego dla Czytelników Expressu Australijskiego:

Na prośbę organizatorów, przekazuję informację o Festiwalu "Losy Polaków" w roku 2017:

Zapraszamy na XII Festiwal, który odbędzie się w październiku 2017 w Warszawie: Prace w postaci filmów, programów radiowych, programów multimedialnych i stron internetowych można zgłaszać już od stycznia 2017 roku do lipca 2017 r, gdyż Festiwal – zgodnie z wnioskami zgłoszonymi do Senatu RP i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zostanie poprzedzony projekcjami  w kraju i zagranicą prac filmowych i multimedialnych związanych  szczególnie z Rokiem Tadeusza Kościuszki, Marszałka Piłsudskiego i Generała Hallera i gromadzeniem rejestracji do Multimedialnego Leksykonu Polaków oraz warsztatami  multimedialnymi dla młodzieży w kraju i za granicą.
Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy – życząc w Nowym 2017 roku wielu sukcesów. 
Dyrektor Programowy Festiwalu
Zygmunt Gutowski

Mam nadzieję, że dorośli twórcy, a także i nasza zdolna młodzież weźmie w nim udział. Zapraszam także do wzięcia udziału w Festiwalu moich byłych studentów języka polskiego z Macquarie University.
Serdecznie pozdrawiam naszych Czytelników,
Andrzej Siedlecki