Edukacja, Polska

Cztery biblioteki w odremontowanym gmachu uniwersyteckim w Szczecinie

books

Cztery tematyczne uniwersyteckie biblioteki będą działać w odremontowanym gmachu największej na Pomorzu Zachodnim uczelni – Uniwersytetu Szczecińskiego. W środę otwarto placówki dla studentów i naukowców.

Odremontowany budynek jest nowoczesny i w pełni wyposażony. Powstał na bazie jednego z obiektów mieszczących się w kampusie uczelnianym przy al. Piastów. Środki na jego przebudowę pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całość projektu oszacowano na 6,4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniosło 4,8 mln zł.

Podczas przeprowadzonych prac zmodernizowano m.in. istniejące w gmachu pomieszczenia i zakupiono nowe wyposażenie, wymieniono instalację elektryczną, odnowiono elewację oraz dach budynku.

Jak dookreślał marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, odnowiony obiekt "wzmocni życie kulturalne społeczności akademickiej, ale także wzbogaci ofertę dla mieszkańców Szczecina".

"Ta biblioteka będzie otwarta nie tylko dla społeczności akademickiej, ale dla wszystkich mieszkańców regionu" – dodał rektor uczelni prof. Edward Włodarczyk. Wyraził nadzieję, że wraz z remontowanym kampusem ta część miasta, gdzie dawniej mieścił się garnizon, zyska prawdziwie akademicki charakter.

W budynku działać będą cztery uniwersyteckie biblioteki: Biblioteka Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego; Biblioteka Filologiczna; Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego i Biblioteka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Będzie to jednocześnie największa biblioteka filologiczna na Pomorzu Zachodnim, z księgozbiorem ułatwiającym naukę angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, czeskiego, hiszpańskiego i języków skandynawskich. W zmodernizowanych przestrzeniach organizowane będą konferencje, odczyty, seminaria i szkolenia.

Uniwersytet Szczeciński to największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1,2 tys. pracowników naukowych uczelnia wyższa. W jej skład wchodzi 13 wydziałów z ponad 50 kierunkami. Na uczelni studiuje ok. 17 tys. studentów.

PAP – Nauka w Polsce

epr/ mhr/