Edukacja

Australia i Polonia Edukacja Życie i społeczeństwo

Polonijna młodzież na studiach w Polsce. Czym jest program Anders?

Program Anders NAWA umożliwia pogłębienie więzi Polonii z całego świata z Polską i wzmocnienie poczucia polskiej tożsamości Polaków mieszkających za granicą, a jednocześnie pozwala promować i podnosić poziom znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej na świecie – pisze dr Dawid Kosteki dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Australia i Polonia Edukacja Kultura Promujemy

Wyniki konkursu „Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, badacz, filantrop”

Konkurs „Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, badacz, filantrop”, organizowany przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej „PolCare”, odbywał się w okresie 27 lutego–30 września 2023 roku. Konkurs skierowany był do polonijnych dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski oraz polskich seniorów mieszkających w Australii.

Australia i Polonia Edukacja Nauka Polskiego

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów.

polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii,
Edukacja Polska

Dlaczego mówimy, że mróz jest siarczysty?

Dlaczego mówimy siarczysty mróz? Zacznijmy od tego, że przymiotnik siarczysty pochodzi od rzeczownika siara, który jeszcze w XIV wieku oznaczał siarkę, bądź (uwaga) mleko wydzielające się z gruczołów mlecznych w pierwszych dniach po porodzie.  Od około XV wieku siarczysty używano w odniesieniu do siarki, jako pierwiastka chemicznego (chociaż dopiero w […]