Australia i Polonia, Świat

Census 2016 – spis powszechny jest ważny dla każdego z nas

The Australian Bureau of Statistics – ABS (Australijski Główny Urząd Statystyki) poinformował wielokulturowe media oraz przedstawicieli społeczności etnicznych w Sydney o nadchodzącym 17. Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań (Census 2016), który odbędzie się w dniu 9 sierpnia.

Census 2016
Minister ds. Wielokulturowości w rządzie NSW John Ajaka

IMG_9424
Duncan Young szef programu ABS Census 2016 fot. Express Australijski
Szef Programu Census 2016 Duncan Young podkreślił znaczenie spisu powszechnego w uzyskaniu dokładnego obrazu australijskiego społeczeństwa.
„Mamy szczęście, że jesteśmy w Australii tak różnorodni. Oczekujemy, że po raz pierwszy wyniki spisu wskażą, że więcej niż połowa ludności Australii albo urodziła się za granicą lub ma co najmniej jedno z rodziców urodzone poza granicami naszego kraju” – powiedział Duncan Young.
„Dane spisu są wykorzystywane do planowania usług i przydziału wielomiliardowych dofinansowań społecznościom wielokulturowym w całej Australii.
„Jeżeli każda osoba, w każdym australijskim domu, urodzona w jednym z dwustu różnych krajów, władająca jednym z trzystu różnych języków używanych w Australii weźmie udział w Spisie Powszechnym 2016 w dniu 9 sierpnia to pomoże nam ona zrozumieć indywidualne potrzeby swojej społeczności etnicznej" – dodał Duncan Young

„Bardzo budująca jest dla nas, dla Australian Bureau of Statistics – organizatora spisu, obecność na dzisiejszym spotkaniu licznej grupy przedstawicieli organizacji społecznych i mediów reprezentujących poszczególne społeczeństwa etniczne oraz okazana przez Was chęć, dobra wola i zaangażowanie w propagowaniu wagi i znaczenia Spisu Powszechnego 2016 dla nas, dla wszystkich obywateli Australii” – dodał Duncan Young.

Minister ds. Wielokulturowości w NSW John Ajaka podkreślił w swoim wystąpieniu, że rząd NSW korzysta z danych zawartych w spisie powszechnym przed podjęciem każdej istotnej decyzji. „Dobra decyzja polityczna musi być podjęta na podstawie rzetelnych informacji. Dane pozyskane w nadchodzącym Spisie Powszechnym 2016 pomogą rządowi opracować i zrealizować najlepsze programy i usługi potrzebne społeczeństwu” – powiedział minister Ajaka.
Spisy powszechne przeprowadzane co kilka lat dają nam prawdziwy obraz społeczności etnicznych w Australii i to pozwala nam lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby tych grup oraz pomaga tworzyć zwarte, wielokulturowe społeczeństwo australijskie” – dodał minister Ajaka.

Census 2016 

Dane zebrane podczas spisu pomogą rządowi zaplanować dla poszczególnych grup etnicznych ilość usług i wysokość dotacji na rozwój programów takich jak m.in.:

• dofinansowania szkół etnicznych
• kursy języka angielskiego
• serwis tłumaczy (sprawy urzędowe, prawne, medyczne, opieki społecznej itp.)
• pomocy w sprawach imigracyjnych
• pomocy dla nowoprzybyłych do Australii
• ilość godzin programowych w SBS (radio i TV)

Sesje informacyjne dla przedstawicieli społeczności i mediów etnicznych odbyły się również w Melbourne, Brisbane i w Perth.
Oczekuje się, że w 2016 roku 16 milionów ludzi wypełni formularze Spisu Powszechnego 2016 za pośrednictwem internetu – będzie to największa interaktywna kampania internetowa w historii Australii.
Za kilka dni większość domostw w Australii otrzyma list zaadresowany „Do Mieszkańca”, zawierający unikalny kod logowania dla danego gospodarstwa domowego oraz instrukcje jak wypełnić internetowy formularz Spisu Powszechnego 2016 oraz informacje jak zamówić formularz papierowy Spisu.

The Australian Bureau of Statistics – ABS (Australijski Główny Urząd Statystyki) jest zobowiązany do przestrzegania prywatności, poufności i bezpieczeństwa wszystkich zgromadzonych danych osobowych, które nie mogą być udostępniane, nawet agencjom rządowym. Poczytaj więcej o naszym podejściu do prywatności i naszej polityce prywatności na shttp://www.abs.gov.au

Kluczowe daty dotyczące Spisu Census 2016:
1 sierpień, 2016 – Początek dostarczania listu informującego oraz formularzy 
9 sierpień, 2016 – Noc Spisu Powszechnego Census
26 sierpień, 2016 – Pracownicy terenowi zaczynają wizyty w domostwach  
Kwiecień  2017 – udostępnienie danych Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań (Census 2016)

Marek Weiss
Express Australijski

Cesus 2016