Polska

Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy w Warszawie

04_wZainteresowanie Ukraińców Polską systematycznie wzrasta. Warszawskie Centrum dla obywateli Ukrainy, przy ul. Nowy Świat 63, działa od lutego 2014 roku. Zagląda do niego wielu interesantów zza wschodniej granicy. Będą w nim mogli uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz informacje m.in. o opiece medycznej, socjalnej, a także wsparcie tłumaczy. Punkt jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 17.00. Centrum przy Nowym Świecie u zbiegu z ul. Świętokrzyską jest wspólną inicjatywą wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Celem jego zorganizowania jest udzielenie wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami w swoim kraju potrzebują pomocy. Poczucie solidarności nakazuje nam udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy zostali poszkodowani w związku z działaniami na rzecz przestrzegania praw człowieka na Ukrainie – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Osoby potrzebujące pomocy mogą się połączyć z Centrum poprzez bezpłatny numer 987 oraz 519 047 300, mail: ukraina@mazowieckie.pl. Dzwoniący zostaną przełączeni do Centrum, gdzie pracownicy poszczególnych instytucji (m.in. Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej), przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wolontariusze udzielą potrzebnych informacji, także w języku ukraińskim i rosyjskim.

           Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów jest nadal zła. Chcemy, aby ci, którzy muszą schronić się poza granicami Ukrainy mieli do dyspozycji miejsce, w którym uzyskają poradę prawną, informację o polskich przepisach imigracyjnych czy po prostu wsparcie psychologa. Naszymi partnerami są organizacje pozarządowe, które bardzo zaangażowały się w ten projekt – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. W symbolicznym geście solidarności zdecydowałam również o podświetleniu PKiN w barwach narodowych Ukrainy.

07_w 06_w 05_w

           Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie będzie udzielał obywatelom Ukrainy informacji o przepisach i procedurach dotyczących możliwości legalizacji pobytu – m.in.: o przedłużeniu wizy, zezwoleniach na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się, czy pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą udzielali obywatelom Ukrainy informacji o możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, w tym składania wniosków o nadanie statusu uchodźcy.

            Wsparcie zadeklarowało także kilkanaście organizacji pozarządowych. W Centrum przy Nowym Świecie 63 dostępni będą m.in. przedstawiciele: Fundacji Otwarty Dialog, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Towarzystwa Demokratycznego Wschód, Fundacji Edukacji dla Demokracji FED, Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju. W inicjatywę tworzenia Centrum zaangażowały się również m.in.: Fundacja „Ocalenie”, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja „Nasz Wybór”, Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji. (LW)

zdjęcia: Leszek Wątróbski