Świat, Życie i społeczeństwo

Co czwarta osoba na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej

3,4 mld ludności nie może korzystać z bezpiecznych usług sanitarnych, a ok 2 mld nie może w swoich domach umyć rąk wodą i mydłem. Dziewczynki są prawie dwukrotnie częściej niż chłopcy odpowiedzialne za pozyskiwanie wody i na tę aktywność poświęcają codziennie więcej czasu – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF i WHO.

Fot. UNICEF

Raport obejmuje lata 2000-2022, bada dostęp do wody pitnej, usług sanitarnych i higienicznych (WASH) w gospodarstwach domowych. Dziewczynki i kobiety są odpowiedzialne za przynoszenie wody w 70 proc. gospodarstw domowych bez stałego dostępu do jej źródeł. To one ponoszą ciężar kryzysu wodno-sanitarnego. Szczególnie dotkliwe jest to dla dziewczynek w wieku poniżej 15 lat, które częściej niż chłopcy w ich wieku pozyskują wodę, tracąc czas, który mogłyby przeznaczyć na edukację, pracę i wypoczynek oraz narażając się na obrażenia fizyczne i niebezpieczeństwa po drodze.

„Każde wyjście dziewczynki po wodę oddala ją od możliwości nauki czy zabawy i stanowi zagrożenie jej bezpieczeństwa. Brak pewnych źródeł wody, możliwości skorzystania z toalety czy umycia rąk w domu pozbawia dziewczęta szans na realizację ich potencjału i utrwala cykle ubóstwa – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – Nieodpowiedni poziom tych usług zwiększa zagrożenie dla zdrowia kobiet i dziewcząt oraz ogranicza im możliwość bezpiecznego i komfortowego radzenia sobie z miesiączką. Kobiety i dorastające dziewczynki w najuboższych gospodarstwach domowych oraz osoby niepełnosprawne są najbardziej narażone na brak odosobnionego miejsca do mycia i przebierania się” – dodaje.

Co pokazuje raport?

Według raportu na całym świecie 1,8 mld ludzi żyje w gospodarstwach domowych bez dostępu do wody, a ponad pół miliarda nadal dzieli urządzenia sanitarne z innymi gospodarstwami domowymi, co narusza prywatność, godność i bezpieczeństwo kobiet oraz dziewcząt. Wśród gospodarstw domowych ze wspólnymi toaletami, kobiety i dziewczęta częściej niż mężczyźni i chłopcy nie czują się bezpiecznie, spacerując samotnie w nocy. Są narażone na molestowanie seksualne i inne zagrożenia.

Jednak widać postępy: w latach 2015-2022 odsetek gospodarstw domowych z dostępem do bezpiecznej wody pitnej wzrósł z 69 do 73 proc.; do usług sanitarnych z 49 do 57 proc.; a w przypadku podstawowych usług higienicznych z 67 do 75 proc.

Czy jest możliwe, by do 2030 r. osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju odnośnie do WASH? Z pewnością konieczne są dalsze wysiłki, aby skutecznie zaspokajać potrzeby kobiet i dziewczynek oraz innych wrażliwych grup.

 

Źródło: PAP MediaRoom