Australia i Polonia, Świat

Działacze polonijni z Victorii zostali uhonorowani

 

 

W Biurze Federacji Organizacji Polskich w Victorii 21 lutego 2015 r. odbyła się doniosła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych działaczy polonijnych z Melbourne za ich wybitną działalność polonijną na terenie Związku Australijskiego. Konsul Generalny RP Regina Jurkowska – w imieniu Prezydenta RP – wręczyła odznaczenia następującym osobom: 

p. Edwardowi Biały – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski p. Stanisława Biały – Złoty Krzyż Zasługi p. Ellizabeth Dziedzic – Złoty Krzyż Zasługi p. Bożena Iwanowska – Złoty Krzyż Zasługi p. Stefania Chmiel – Złoty Krzyż Zasługi p. Zygmunt Bieliński – Złoty Krzyż Zasługi p. Piotr Bujnowski – Złoty Krzyż Zasługi.

W uroczystości uczestniczył Prezes Federacji Polskich Organizacji w Viktorii Marian Pawlik, Wiceprezes Federacji  Polskich Organizacji w Viktorii Teresa Koronczewska, przedstawiciele lokalnych mediów polonijnych oraz rodziny i znajomi osób, które otrzymały odznaczenia.

Informacja Konsulatu RP W Sydney

Relacja radiowa z uroczystości wręczenia odznaczeń:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/polish/highlight/page/id/393876/t/Awards-from-Polish-Goverment