Australia i Polonia, Polska

Emerytury dla zmuszanych do pracy ofiar niemieckich gett

Bundestag zaaprobował wypłaty niemieckich emerytur dla zmuszanych do pracy ofiar nazistowskich gett w Polsce. Średnia emerytura – 200 euro. Dotychczas wpłynęło 500 wniosków z Polski.
Niemiecki parlament – Bundestag – utorował drogę do wypłat emerytur ofiarom nazizmu w Polsce. Chodzi o osoby, które były zmuszane do pracy na terenie gett tworzonych przez nazistów na obszarze okupowanej Polski ” – podaje niemiecki nadawca publiczny WDR.

Przypomnijmy: Obowiązujące pozozumienie między Polską a Niemcami skutecznie blokowało prawo do takiego świadczenia, mimo że w czasie okupacji hitlerowskiej za osoby zmuszane do pracy w gettach odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne. Na mocy porozumienia polsko-niemieckiego z 1975, odpowiedzialność za wypłatę zobowiązań emerytalno-rentowych spadała na państwo, w którym mieszkał beneficjent. Nowe porozumienie dwustronne zawarte w grudniu 2014 roku, które właśnie weszło w życie, umożliwia ofiarom niemieckich gett zamieszkułym dziś w Polsce, wystąpienie w RFN o świadczenia emerytalne za pracę świadczoną podczas II wojny światowej.

(wdr,dpa)/Agnieszka Rycicka

dwlogo-print