Australia i Polonia, Edukacja, Kultura, Nauka, Nauka Polskiego, Życie i społeczeństwo

Gosia Vella wyróżniona Medalem Nauczyciela Języków Społecznościowych 2024

Podczas uroczystego przyjęcia Premier’s Harmony Dinner 2024: Gosia Vella, Steve Kamper Minister d/s Wielokulturowości (l) i Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns (r). Fot. Salty Dingo/Multicultural NSW

Nauczycielka języka polskiego, tłumacz z Birmy i młody działacz na rzecz praw człowieka to tylko trzyspośród wielu osób wyróżnionych na dorocznym Premier’s Harmony Dinner 2024.

„Podczas uroczystego przyjęcia, w obecności ponad 1600 osób, dwanaście osób zostało odznaczonychMedalem Społeczności Wielokulturowych za rok 2024” – powiedział Dyrektor Wydziału Multicultural NSW Joseph La Posta.
„Możliwość uhonorowania wyjątkowego zaangażowania działaczy wielokulturowej społeczności w obecności ich rodzin, przyjaciół i współpracowników to wielki zaszczyt.“ – stwierdził La Posta.
„Od działaczy społecznych w regionalnej Nowej Południowej Walii, po nauczycieli języka w Sydney, odznaczone osoby zaprezentowały swoją pracą i zaangażowaniem wszystko, co najlepsze w naszym wielokulturowym społeczeństwie i pokazały, jak my wszyscy możemy pozytywnie wpłynąć na harmonięspołeczną w naszym kraju.”  –  dodał Jpseph La Posta.

Przewodniczący Komisji Doradczej Multicultural NSW  Nick Kaldas, odznaczony Medalem Zasługi dla policji NPW, wyraził podobne odczucia, twierdząc, że zawsze był pod wrażeniem bezinteresowności okazywanej przez działaczy społecznych. „Ważne jest honorowanie pamięci o wyjątkowych osiągnięciach działaczy społecznych, którzy już nie żyją” – powiedział Nick Kaldas. „Dzięki pracy wszystkich osób odznaczonych Medalem Społeczności Wielokulturowych, Nową Południową Walię uważa się za jedno z najlepiej funkcjonujących społeczeństw wielokulturowych na świecie.

Wyróżnione podczas wczorajszej uroczystości osoby zostały uhonorowanych przez Premiera NPW za ichwyjątkowe umiejętności kierownicze, nowatorstwo, zaangażowanie i budowanie więzi w ich społecznościach.Ich praca społeczna pomaga promować społeczną spójność i harmonie w Nowej Południowej Walii.

Podczas uroczystości Premier’s Harmony Dinner 2024 uhonorowano pośmiertnie cztery osoby, wpisaniem na Wielokulturową Listę Honorową za istotny wkład wniesiony w poprawę naszej wielokulturowej społeczności i upamiętnienie ich wpływu na ukształtowanie prężnej i pokojowej społeczności naszego stanu.

Pełna lista osób odznaczonych Medalem Społeczności Wielokulturowych i wpisanych na Wielokulturową Listę Honorową Premiera Stanowego znajduje się pod adresem https://multicultural.nsw.gov.au/

Gosia Vella podczas Premier’s Harmony Dinner 2024. Fot. Salty Dingo/Multicultural NSW

Gosia Vella jest wybitną nauczycielką języków obcych, która została uhonorowana przez premiera Nowej Południowej Walii Medalem Nauczyciela Języków Społecznościowych 2024. To zaszczytne wyróżnienie docenia osiągnięcia Gosi jako zaangażowanej i innowacyjnej nauczycielki, która przez naukę języka polskiego przekazuje swoim uczniom wiedzę i miłość do polskiej historii i kultury.

Gosia przybyła do Australii w 1989 roku. Szybko rozwinęła swoje umiejętności zawodowe, co pozwoliło jej rozpocząć udaną karierę nauczycielki języka angielskiego jako drugiego języka (EALD) oraz nauczycielki języków w sektorze publicznym i prywatnym. Gosia jest wybitną nauczycielką, cieszącą się najwyższym szacunkiem za jej profesjonalizm, etykę pracy i zaangażowanie w wartości edukacji publicznej.

Gosia ściśle współpracuje z Polonią australijską, dba o silne relacje społeczne, w których uczniowie są dobrze wspierani i zaangażowani w naukę języka polskiego. Jest współzałożycielką The Polish School of Sydney (TPSS), największej polskiej szkoły językowej w Australii. Organizuje warsztaty i konferencje dla nauczycieli polskich, takie jak Konferencje Nauczycieli Języka Polskiego w Nowej Południowej Walii, gdzie jest mentorem dla nauczycieli języka polskiego, pomagając im rozwijać sposoby nauczania i wzmacniać współpracę.

Gosia jest również współzałożycielką i wiceprezesem The Polish Teachers Association in Australia. Od 1998 roku pracuje jako nauczycielka języka polskiego w Secondary College of Languages (SCL), który działa pod auspicjami Departamentu Edukacji Nowej Południowej Walii. Jej podejście do nauczania polega na wykorzystaniu unikalnych mocnych stron uczniów, aby pomóc im rozwijać pozytywne podejście do nauki języków oraz pasję do stałego uczenia się.

Gosia rozpoczynała jako nauczycielka EALD/Literacy, wspierając uczniów w Intensive English Centre w Fairfield High School. Następnie, po kilku latach pracy w Alexandria Intensive English Centre. W latach 90. Gosia dołączyła do kadry nauczycielskiej w Randwick Boys High School w 1994 roku, a od 1997 roku uczy w Christian Brothers’ High School w Lewisham oraz w Secondary College of Languages. To właśnie tam wyróżnia się w udzielaniu specjalnej pomocy uczniom pochodzącym z rodzin, w których nie mówi się po angielsku.

Jako wolontariuszka, Gosia pełni funkcję koordynatora programu nauczania w The Polish School of Sydney (TPSS) od 2004 roku. Pod jej kierownictwem TPSS opracowała własny program nauczania języka polskiego – unikalny zestaw 28 podręczników. W 2021 roku australijski rząd federalny oficjalnie uznał Program Nauczania Języka Polskiego. Obecnie program ten jest wdrażany w większości polskich szkół językowych w całej Australii.

Gosia Vella z mężem Albertem i synami Adamem (l) i Thomas’em. Fot. Salty Dingo/Multicultural NSW

 

W 2004 roku, dzięki zaangażowaniu i determinacji Gosi, język polski został wprowadzony do Saturday School of Community Languages w Randwick, aby zapewnić kontynuację edukacji polskiej na poziomie średnim dla absolwentów TPSS oraz młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających w dzielnicach wschodnich Sydney.

Za wybitny wkład w służbę polskiej społeczności w Australii, w 2017 roku Gosia została uhonorowana przez Ministra Edukacji RP prestiżowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Gosia Vella jest nieustannie zaangażowana w rozwój wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa Nowej Południowej Walii. Przez całą swoją karierę rozwija umiejętności nauczycieli języka polskiego oraz poprawia praktyki nauczania w trosce o dobrą edukację uczniów w NPW.

Marek Weiss
Źródło Multicultural NSW