Świat, Życie i społeczeństwo

Jesteśmy gotowi do współdziałania z NATO dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa Polski

Polska uczelnia – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – dołączyła do elitarnej grupy ośrodków współpracujących z NATO na rzecz zapewniania globalnego bezpieczeństwa za sprawą prowadzonych w tym celu badań, wdrażanych innowacji i udoskonalania technologii. Stworzony przez nią wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym akcelerator wygrał w konkursie zorganizowanym przez Sojusz Północnoatlantycki. O znaczeniu tego projektu dla polskiej nauki i samego AGH pisze rektor tej uczelni prof. Jerzy Lis.

Fot. DlaPolonii

Gdy w połowie marca oficjalnie ogłoszone zostały wyniki międzynarodowego konkursu na otwarcie kolejnych akceleratorów w ramach NATO-wskiej sieci DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) – dla AGH był to wielki dzień, który zwieńczył długie przygotowania i pracę wielu ludzi i zespołów, zarówno z AGH jak i KPT. Wygraliśmy akcelerator NATO w ramach sieci DIANA jako konsorcjum utworzone przez dwa podmioty: Akademię Górniczo-Hutniczą i Krakowski Park Technologiczny, a projekt koordynowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zwłaszcza Departament Innowacji MON, który aktywnie wspiera udział Polski w programie DIANA.

Czym są akceleratory sieci DIANA?

Wygrana w konkursie oznacza szereg nowych możliwości zarówno dla uczelni, jak i dla całego kraju, bowiem celem sieci DIANA jest zapewnienie bezpieczeństwa krajom członkowskim NATO przez wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania badań, innowacji
i technologii. Innymi słowy: dzięki wygranej w konkursie dołączyliśmy jako Kraków DIANA Accelerator – ale też jako miasto, region i kraj – do elitarnej grupy ośrodków współpracujących na rzecz zapewniania globalnego bezpieczeństwa za sprawą prowadzonych w tym celu badań, wdrażanych innowacji i udoskonalania technologii.

Obecnie w sieci istnieją 23 takie akceleratory. Są to ośrodki współpracy, badań i innowacji, z których każdy ma funkcjonować jako przestrzeń współdziałania między startupami, firmami i badaczami z sektora akademickiego. Jeśli porównywać akcelerator DIANA do instytucji znanych już w świecie uniwersyteckim, przypomina w działaniu European Research Council czy NCBR. Akcelerator taki ma realizować NATO-wską politykę badawczo-wdrożeniową przez ogłaszanie, koordynowanie i rozstrzyganie konkursów na projekty badawcze i wdrożeniowe finansowane potem właśnie przez NATO. Wszystkie te projekty powinny być prowadzone na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, czyli być w fazie testów albo już małoskalowych wdrożeń.

Szansa dla uczelni, regionu i polskiej nauki

Celem systemu DIANA jest rozwijanie wszelkich technologii istotnych dla bezpieczeństwa krajów członkowskich NATO i samego sojuszu. Oprócz technologii w przemyśle obronnym mówimy także szerzej o surowcach, energetyce, materiałach, systemach IT w tym zwłaszcza cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, elektronice, systemach kontroli i zarządzania kryzysowego, itd.

Możliwość tworzenia takiego akceleratora dla sieci NATO to wielka szansa zarówno dla ośrodka badawczego takiego jak AGH, jak i całego regionu. Dzięki przystąpieniu do sieci akceleratorów wzrasta rozpoznawalność na arenie międzynarodowej AGH jako ośrodka naukowego, co jest niezwykle istotne w kontekście budowania naszej pozycji czy nawet konkurowania z innymi uczelniami z całego świata. Zresztą sam fakt, że prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensenem Stoltenbergiem w Brukseli wymienił naszą AGH i KPT jako podmioty odpowiedzialne za tworzenie akceleratora, sprawia, że informacja o nas, o polskich uczelniach jako dobrych ośrodkach badawczych idzie w świat. To kolejny dowód na to, że jako uczelnia z Polski i polscy naukowcy nie musimy już mieć kompleksów.

Jako rektor AGH zamierzam wykorzystać ten sukces do budowania kolejnych istotnych relacji − po pierwsze w naszych kontaktach międzynarodowych, a po drugie podkreślając atrakcyjność naszej uczelni dla kandydatów na studia. W społeczności AGH przede wszystkim dominuje zaś satysfakcja i duma z tego, że uczelnia będzie reprezentować interes kraju i to w tak szczególnym momencie, w jakim jesteśmy, czyli wobec toczącej się za naszą granicą wojny w Ukrainie. Jesteśmy jako uczelnia gotowi do włączenia się aktywnie w działania prowadzące do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszego kraju.

Jerzy Lis

 

 

Źródło: DlaPolonii