IMG_0178_w

Andrzej Dorecki czyta wiersz własnego autorstwa. fot. Zbigniew Ślifierz