SM50-075-2

Michał Kempisty we fragmencie monodramu Stefana Sprężyna. fot. Tom Koprowski