Australia i Polonia

Komunikat Rady Naczelnej Polonii Australijskie

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 

Komunikat Rady Naczelnej Polonii Australijskiej dotyczący zmian w strukturze Rady

                                                                                                               Brisbane, 19 sierpnia 2016 r.

Organizacje Polonijne w Australii, 
Szanowni Państwo,

 48. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w maju 2016 r. jednogłośnie  postanowił zmienić zasady przynależności australijskich organizacji polonijnych do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA). 

Obecnie według Statutu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej członkiem Rady Naczelnej może być każda organizacja polonijna w Australii niezależnie od tego, czy organizacja ta jest członkiem stanowej organizacji parasolowej (np. Federacji Organizacji Polskich w danym stanie), czy też nie. 

Uchwalona zmiana ma bardzo ważne konsekwencje dla przyszłości Polonii w Australii. 

Wychodzi ona naprzeciw postulatom wielu organizacji polonijnych, które dotychczas nie posiadały swojej bezpośredniej reprezentacji w Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej. 

Uchwalona poprawka uchyla wymóg przynależności poszczególnych organizacji do federacji lub związków stanowych i pozwala na bezpośrednią reprezentację tych organizacji w RNPA.

Wspomniana poprawka pozwala na tworzenie się porozumień międzyorganizacyjnych o różnym charakterze (politycznym, artystycznym, etc.), z prawem członkostwa w Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej.

Wyróżnikiem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (jako tzw. organizacji parasolowej) jest jej długa, ponad sześćdziesiȩcioletnia, historia bycia porozumieniem organizacji członkowskich, działającym na w pełni demokratycznych zasadach, z pełnym poszanowaniem szeroko pojętego pluralizmu Polonii australijskiej.

48. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej uchwalając wspomnianą poprawkę statutową promuje potrzebę szerokiego dialogu polonijnego.

Prezydium RNPA apeluje zatem do wszystkich organizacji polonijnych w Australii o przystąpienie do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. 

Na najbliższym, 49. Zjeździe Delegatów (maj 2017), poza dyskusją nad programem, nowym kształtem Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, wybrane zostanie nowe prezydium Rady, które będzie ów program realizować.

Więcej informacji o RNPA można znaleźć na witrynie Rady (www.polishcouncil.org.au).

Prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy! 

W imieniu prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Leszek Wikarjusz
Prezes

PS. Poniżej załączamy wyciąg ze statutu po zmianach zatwierdzonych przez 48. Zjazd Delegatów RNPA, który definiuje jakie warunki należy spełnić oraz proces zatwierdzania nowych organizacji.

Part V – Membership

§ 7     Qualification

 • Membership shall be open to all Polish and Polish Australian organisations from all States and Territories of Australia, whose aims and objectives are consistent with the principles of the Council.
 • To qualify for membership, an organisation must satisfy one of the following criteria:
 • be a State or Territory Polish-Australian umbrella body comprising more than one (1) organisation, representing a joined organisation constituency of no fewer than fifty (50) individual persons.  Individual persons shall be counted only once, irrespective of how many organisations in the umbrella body they are a member of; or.
 • be a financial member of the Council as at the date of adoption of this Constitution; or
 • be an individual organisation of no fewer than fifty (50) members.
 • The Executive Committee may approve for membership an organisation not satisfying paragraph § 7(b) on the grounds that:
 • the organisation is from a community in a remote and sparsely populated area; or
 • the organisation has a specific unique purpose, and makes a significant contribution to the Polish Community, or 
 • the organisation is a unique organisation with branches/representations in at least two (2) States or Territories.

§ 8      Application

 • Applications for membership (see a sample form in Appendix 1) shall be made in writing to the Executive Committee, which has the power to accept or reject the application. Any decision of the Executive Committee must be presented for approval at the next Congress of Delegates of the Council.
 • An organisation applying for membership shall include with the application: its Constitution, a copy of minutes from the meeting at which the motion for application was carried and a statement of the number of financial members, together with the prescribed membership fee.  Should the applicant not be admitted to the Council, the fee shall be refunded.
 • The Executive Committee shall notify the applicant organisation of its decision in relation to its membership application within three (3) months from the date on which the application was received.
 • In the case that a membership is refused, the applicant organisation shall have the right of appeal at the next Congress of Delegates whose decision shall be final.
 •