Australia i Polonia

Komunikat RNPA w sprawie informacji o pomnikach

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 

Komunikat w sprawie informacji o pomnikach

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, ze RNPA została zaproszona do wzięcia udziału w przygotowywanym opracowaniu albumowym przedstawiającym pomniki i popiersia wybitnych Polaków i osób pochodzenia polskiego znajdujące się w Australii. Praca ta jest częścią projektu przygotowywanego przez Wydawnictwo Sejmowe pt. „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia w świecie”. Zebrany i uporządkowany materiał zostanie opublikowany w kilku wersjach językowych a następnie  rozesłany do polskich placówek dyplomatycznych oraz stowarzyszeń i związków polonijnych w różnych krajach świata.

Prezydium RNPA podjęło się koordynacji prac związanych z kompilacją informacji do albumu.  W związku z powyższym prezydium zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mogliby pomoc w zgromadzeniu odpowiednich danych oraz zdjęć, o które prosi wydawnictwo.

Materiały (krótki opis i fotografie) należy przesłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu RNPA pod adresem secretary@polishcouncil.org.au do dnia 10 lipca 2017 roku. Rozdzielczość fotografii powinna być w granicach od 400 do 600 dpi (max. 20 MB).

W przypadku przesłania fotografii, jeśli to możliwe, prosimy o następujący opis:
1. Nazwa pomnika (imię i nazwisko)
2. Dokładna lokalizacja (miasto, ulica, plac, inna lokalizacja)
3. Autor projektu pomnika (jeśli możliwe do ustalenia)
4. Rok odsłonięcia (jeśli możliwe do ustalenia)
5. Autor fotografii (jeśli możliwe do ustalenia)

Przykład: JAN PAWEŁ II – święty, papież. Pomnik przed katedrą w Madrycie, projekt: Stanisław Kowalski, wykonanie: Jan Nowak,  2008 fotografia: Jan Majewski.

Wydawnictwo jest zainteresowane wyłącznie pomnikami i popiersiami, a zdjęcia, o ile to możliwe, powinny być w czystej formie, bez otaczających postaci czy innych elementów nie będących częścią pomnika. Uczestnictwo w ww. projekcie jest nieodpłatne.

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za zainteresowanie.

Ita Szymańska
Rzecznik, Rada Naczelna Polonii Australijskiej
22 czerwca 2017 r.