Australia i Polonia

Zakończenie roku szkolnego na Ukrainie

W czerwcu br. w wielu miastach Ukrainy miały miejsce uroczyste zakończenia roku szkolnego w polskich szkołach sobotnich. Osobiście uczestniczyłem w dwu takich uroczystościach: w Kijowie w szkole nr 175 im. W. Marzenki i w Borodiance położonej kilkanaście kilometrów na północ od Kijowa. 

Pierwsza uroczystość odbywała się w Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży mieszczącym się w szkole podstawowej nr 175. Było to już drugie z rzędu zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkoły Sobotniej, która powstała we wrześniu 2014 roku przy Związku Polaków Ukrainy, dzięki wparciu Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie.

Dzięki staraniom doświadczonych nauczycieli: Łesi Jermak, Iwanny Cerkowniak i Łarysy Bułanowej w ciągu minionego roku dzieci opanowały język polski i zapoznały się z naszą literaturą, historią, tradycjami i kulturą. Można się było o tym przekonać naocznie, oglądając przygotowany przez nich program. Znacznie też zwiększyła się liczba chętnych do nauki języka polskiego. Świadczy to o wzroście popularności języka polskiego w ostatnich latach na Ukrainie. 
Ubiegły rok szkolny obfitował ponadto w wiele ciekawych wydarzeń i imprez, wśród których szczególnie zapadły w pamięci: Andrzejki, Mikołajki, kolędy i wiosenne spotkanie wielkanocne. Rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej w Kijowie ukończyło ponad 90 dzieci i młodzieży.
Zajęcia z języka polskiego odbywały się także w siedzibie Związku Polaków Ukrainy oraz w Domu Polskim należącym do Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

  • Kijów. Zabawa w polskie litery

Kilka dni późnie uczestniczyłem w podobnej uroczystości w Borodiance – w Szkole Sobotniej działającej w ramach tamtejszego koła Związku Polaków. Prezes koła ZPU Arseniusz Milewski podsumowując miniony rok wspomniał o wielu ciekawych imprezach, zajęciach i spotkaniach, które tam zorganizowano. Szczególnie wiele miłych wspomnień pochodziło z obchodów Dnia Św. Mikołaja, świąt Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd i obchodami Dnia Języka Ojczystego.

Szkoła Sobotnia w Borodiance powstała rok temu – w październiku 2015 roku. Języka polskiego uczyło się w niej kilkanaście osób. Uczniów polskiej szkoły sobotniej odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionego z Borodianką Mińska Mazowieckiego. Goście przywieźli im ponad 200 egzemplarzy literatury pięknej, naukowej i popularnej. 

Tegoroczne przedwakacyjne rozstanie ze szkołą odbyło się w auli Borodiańskiej Rady Wiejskiej, którą dla tej okazji udostępnił mer Borodianki. W uroczystości wzięli także udział honorowi goście: konsul RP Agnieszka Rączka, prezes Związku Polaków Ukrainy Antoni Stefanowicz i sekretarz ZPU Iwanna Cerkowniak. Obecny był też pierwszy z-ca burmistrza Borodianki Dmytro Naumenko.

Dzieci zaprezentowały kompozycję literacko-poetycką o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, przygotowaną przez Janę Waligóra i Ludmiłę Newerowską. W drugiej części koncertu zaprezentowano wiersze Jana Brzechwy, a na zakończenie pokazano teatralne przedstawienie oparte na bajce Juliusza Tuwima „Rzepka” wyreżyserowane przez Tetianę Ławrynenko (z domu Suchowerska). 

Obie imprezy, związane z zakończeniem roku szkolnego, w polskich szkołach sobotnich, przebiegały w podniosłej atmosferze. Czuło się, że tamtejsza młodzież naprawdę chce się uczyć języka ojczystego swoich rodziców i dziadków. Także cała niemal Ukraina zapatrzona jest w nasz kraj i pragnie skutecznie naśladować nasze sukcesy.

Tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski