Australia i Polonia, Świat

Nabór na studia w College of Europe w roku 2021-2022

Kolegium Europejskie (College of Europe) ogłasza nabór na rok akademicki 2021-2022! Co roku ponad 70% studentów otrzymuje pełne lub częściowe stypendia finansowane ze środków rządowych, instytucji europejskich lub sektora prywatnego. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kolegium Europejskie (College of Europe) to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących studia w zakresie spraw europejskich. Została utworzona w Brugii w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego. W 1992 r. utworzono drugi kampus Kolegium Europejskiego w warszawskim Natolinie.
Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

  • European Interdisciplinary Studies (4 specjalizacje do wyboru: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation)– studia na kampusie w Natolinie;
  • European Economic  Studies, European Law, EU International Relations and Diplomacy oraz European Political and Governance Studies – studia na kampusie w Brugii.

Podczas rocznych studiów na kierunku Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies w Kolegium Europejskim w Natolinie studenci zyskują szerokie spojrzenie na problematykę europejską oraz kompetencje przygotowujące do międzynarodowej kariery w wielu różnych sektorach. Co więcej, kampus w Warszawie jest ośrodkiem badań nad historią i cywilizacją europejską oraz nad Europejską Polityką Sąsiedztwa i relacjami Unii Europejskiej z krajami sąsiadującymi.

Rekrutacja na studia:

Termin składania aplikacji na rok akademicki 2021-2022 upływa 13 stycznia 2021 r. Zgłoszenia należy dokonać on-line na stronie https://admissions.coleurope.eu/

Oferta studiów skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwentów studiów magisterskich. Studia są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i trwają 10 miesięcy. W zależności od wybranego programu studiów, oferta skierowana jest do studentów i absolwentów różnych kierunków (od prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, po historię, ekonomię, dziennikarstwo oraz studia filologiczne lub filozoficzne).

Stypendia dla polskich kandydatów:

  • Stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla najlepszych kandydatów z Polski – więcej informacji na stronie MSZ RP.
  • Stypendia European Neighbourhood Policy – finansowane ze środków Unii Europejskiej i przyznawane przez Kolegium Europejskie kandydatom, którzy są zainteresowani Europejską Polityką Sąsiedztwa. Więcej informacji tutaj.
  • Stypendia European History and Civilisation – finansowane ze środków Unii Europejskiej i przyznawane przez Kolegium Europejskie w Natolinie kandydatom z wykształceniem o profilu historycznym, jak również zainteresowanym historią i cywilizacją europejską. Stypendium dostępne tylko na studia na kampusie w Natolinie. Więcej informacji tutaj.
  • Stypendia Journalism and media – finansowane ze środków Unii Europejskiej i przyznawane przez Kolegium Europejskie w Natolinie kandydatom o profilu dziennikarskim. Stypendium dostępne tylko na studia na kampusie w Natolinie. Więcej informacji tutaj.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania związane z ofertą Kolegium Europejskiego oraz procesem rekrutacji można uzyskać: