Australia i Polonia, Świat

Kolejny etap za nami – mówi prezes Ryszard Borysiewicz

W marcu tego roku 81,5% członków Klubu Polskiego w Ashfield głosowało za propozycją budowy nowego klubu. W czerwcu 2020 r. w urzędzie miasta (Inner West Council) złożono podanie o pozwolenie na budowę apartamentowca i nowego klubu przy Norton Street w Ashfield. Ustawowy termin składania uwag i komentarzy do projektu upłynął 13 sierpnia 2020 roku. Przewiduje się, że Inner West Council udzieli zezwolenia na budowę do końca tego roku. Prace rozbiórkowe planowane są na początek roku 2021. Budowa całego obiektu potrwa około 18 miesięcy, a otwarcie nowego klubu wstępnie zaplanowano na sierpień 2022 roku.

Plan usytuowania nowej inwestycji pomiędzy Norton Street i Liverpool Road w Ashfield. fot. PCA

 

Plan budynku w przekroju – wjazd na parkingi: klubowy i dla mieszkańców apartamentów usytuowany jest od strony Norton Street. Dla pieszych – wejście do klubu usytuowane jest od strony Liverpool Road. fot. PCA
Widok kompleksu mieszkalnego. Wjazd na parking klubowy i do garaży mieszkańców (na zdjęciu widoczny po lewej stronie budynku) zaprojektowano od strony Norton Street. fot. PCA

“Nowy klub będzie miał 1800 metrów kwadratowych powierzchni – o 50% więcej od istniejącego. Wjazd na parking klubowy (całe piętro na 75 samochodów, z windą do recepcji) będzie usytuowane od strony Norton Street. Dla lokatorów budynku mieszkalnego zaprojektowano oddzielne wejście do klatek schodowych i oddzielny wjazd na parking – także od strony Norton Street.
Główne wejście do klubu, tylko dla pieszych, czynne w godzinach otwarcia usytuowano od strony Liverpool Road. Zaprojektowano je z myślą o wygodzie gości, którzy przyjdą do klubu z pobliskiej stacji kolejki podmiejskiej lub z polskiego kościoła.” – powiedział prezes Borysiewicz.

Dokumentacja projektu budowy apartamentów i Klubu Polskiego jest do wglądu na stronie Inner West Council.

“Dyrektorzy zarządu Klubu Polskiego w Ashfield wraz z panelem doradców ponad pół roku pracowali nad koncepcją budowy i wystroju pomieszczeń nowego obiektu. Teraz pracujemy nad planem finansowo-biznesowym, który wdrożymy po zakończeniu budowy. W skład panelu wchodzą członkowie klubu, wolontariusze, księgowi, przedsiębiorcy i deweloperzy – w sumie 25 osób” – powiedział pan Prezes.

“Nowy klub będzie usytuowany na parterze kilkupiętrowego budynku mieszkalnego. Wkrótce będzie można zobaczyć rozkład i wyposażenie apartamentów w mieszkaniu pokazowym na terenie klubu. Zainteresowani kupnem członkowie Klubu Polskiego w Ashfield będą mieli pierwszeństwo nabycia mieszkań bezpośrednio od inwestora.” – dodał pan Borysiewicz.

Główne wejście, tylko dla pieszych, usytuowane będzie od strony Liverpool Road. Logo klubu, z polskim orłem, będzie widoczne z bardzo ruchliwej ulicy. Przed wejściem do klubu będą organizowane imprezy plenerowe. for. PCA

“Ponad 50 lat temu Fundacja Polska, za symbolicznego funta, sprzedała grupie zapaleńców parcelę pod budowę w Ashfield  klubu dla Polonii. Od tego czasu Klub Polski ma bardzo dobre stosunki sąsiedzkie z właścicielem Domu Polskiego.

Od początku swego istnienia klub korzystał, zgodnie z prawem, z drogi dojazdowej od strony Liverpool Road. Ulokowanie reprezentacyjnego wejścia od tej ulicy, z bardzo wyeksponowanym logo i nazwą ma na celu promocję całej Poloniji. Na terenie przed klubem będziemy razem z Fundacją Polską organizować imprezy plenerowe: kiermasze świąteczne, wystawy, targi i zabawy dla dzieci itp.

Po zakończeniu budowy i wprowadzeniu w życie planu biznesowego, nad którym pracujemy już teraz, Klub Polski w Ashfield będzie największą i najprężniej działającą instytucją polonijną w Australii. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać do współpracy całą Polonię.”– powiedział na zakończenie prezes Ryszard Borysiewicz.

O planach budowy Klubu Polskiego w Ashfield pisaliśmy wcześniej – zobacz tutaj zdjęcia ilustrujące koncepcję wystroju wnętrz nowego klubu. 
 
Marek Weiss