Australia i Polonia, Świat

Obóz i kolonie dla dzieci i młodzieży

Zarząd Związku Polaków w Melbourne organizuje obóz i kolonie dla dzieci i młodzieży, które odbędą się na Polanie:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY – w okresie 5-11 stycznia 2020 (wiek uczestników: 12-17 lat), oraz
KOLONIE  DLA DZIECI – w okresie 12-18 stycznia 2020 (wiek uczestników: 7-12 lat)
 
Przyjmowane są także zgłoszenia osób pełnoletnich do pracy w charakterze wychowawców i personelu kuchennego w czasie trwania obozu i kolonii.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Henryk Kustosik tel. 0425 862 049
Formy zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.polanacamp.org.au/kolonie-i-oboz-letni
Serdecznie zapraszamy.
Zofia Dublaszewski
Prezes Związku Polaków w Melbourne

“POLANA” INVITES

The Board of Polish Association in Melbourne Inc organizes camps for children and youth that will take place at the Polana:Camp  
YOUTH CAMP – in the period 5-11 January 2020 (age of participants: 12-17 years), and
CAMPS FOR CHILDREN – in the period 12-18 January 2020
(age of participants: 7-12 years)
We are also accepting applications from adults for tutors and kitchen staff during camps and summer camps.
For more information contact: Henryk Kustosik tel. 0425 862 049
Application forms can be found here: www.polanacamp.org.au/summer-camps
You’re welcome.
Zofia Dublaszewski
President of Polish Association in Melbourne Inc