6.-Nierozbrojone-jeszcze-miny–na-pograniczu-bosniacko-chorwackim