Polska

PE uzależnia zgodę na umowę brexitową od gwarancji praw obywateli

© European Union 2020 – Source : EP

Zgoda Parlamentu Europejskiego na umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie uzależniona od gwarancji w zakresie ochrony praw obywateli.

W przyjętej w środę rezolucji PE wyraził szczególne zaniepokojenie stosowanym w brytyjskim systemie osiedleńczym podejściem opartym na składaniu wniosków. Wskazał przy tym na brak fizycznych dowodów pozytywnego rozpatrzenia aplikacji dla wnioskodawców. Europosłowie mają również zastrzeżenia do dostępności systemu.

PE kwestionuje też sposób ustanowienia i niezależność brytyjskiego “niezależnego organu” przewidzianego w umowie rozwodowej. Organ ten będzie monitorował wdrażanie i stosowanie postanowień umowy w zakresie praw obywateli. Według posłów lepszy byłby wspólny mechanizm kontroli z udziałem Europarlamentu i Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

W rezolucji PE wezwano do rozpoczęcia kampanii informacyjnych mających na celu przygotowanie obywateli na Brexit. Wezwano też rządy 27 państw członkowskich UE do przyjęcia spójnych i adekwatnych środków w celu zapewnienia pewności prawnej obywatelom Wielkiej Brytanii przebywającym na ich terytorium.Rezolucja została przyjęta 610 głosami do 29 przy 68 wstrzymujących się od głosu. Poprzedziła ją wtorkowa debata, która koncentrowała się głównie na przyszłości swobody przemieszczania się i ograniczeniu wpływu Brexitu na życie obywateli.

Aby Umowa o Wystąpieniu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością oddanych głosów (art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się po zakończeniu procesu ratyfikacji w Zjednoczonym Królestwie.Część druga umowy o wystąpieniu chroni obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz obywateli brytyjskich i ich rodziny w innych krajach UE. Zgodnie z jej postanowieniami utrzymane zostaną wszystkie prawa do zabezpieczeń społecznych na mocy prawa UE, a prawa obywateli będą gwarantowane przez cały okres ich życia. Wszystkie odpowiednie procedury administracyjne muszą być przejrzyste, sprawne i uproszczone. Wdrażanie i stosowanie tych warunków będzie nadzorowane przez niezależny organ o uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami Komisji Europejskiej.

W ub. tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uspokajała, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE, które ma nastąpić z końcem stycznia, nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji dla obywateli krajów UE, mieszkających na Wyspach.  

kic/