Polska

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Japonia poprowadzą wspólne badania

MzAweDIyNQ,20210040_20210047
Fot. Fotolia
Pięć projektów – wszystkie z udziałem polskich instytucji – dofinansowano w pierwszym konkursie organizowanym we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. W nagrodzonych badaniach uczestniczą: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, krakowska AGH, Politechnika Śląska oraz dwukrotnie – Politechnika Warszawska.

Inicjatywę „Współpraca państw V4-Japonia” zawiązano we wrześniu 2014 roku. Instytucje finansujące badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii podpisały wtedy porozumienie, które ma wzmacniać i promować współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjność poprzez finansowanie wspólnych projektów.

W jego ramach w styczniu 2015 roku ogłoszono pierwszy międzynarodowy konkurs na wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze nowych materiałów i inżynierii materiałowej. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, a projekty zostały poddane ocenie międzynarodowych zespołów ekspertów.

"Na podstawie oceny ekspertów do dofinansowania rekomendowano pięć projektów – wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski. Są to: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska, która uczestniczy w dwóch projektach" – informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Międzynarodowe zespoły naukowców prowadzić badania nad nową generacją materiałów na potrzeby elektroniki, energetyki i budowy maszyn oraz materiałów o unikalnych właściwościach, co pozwoli na ich wykorzystanie w ekstremalnych warunkach. Polacy pełnią rolę liderów w dwóch projektach, a w kierowanym przez prof. Michała Leszczyńskiego z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN projekcie „WISEGaN” uczestniczy m.in. prof. Hiroshi Amano z Nagoya University – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów na potrzeby optoelektroniki i fotowoltaiki.

Pozytywna ocena międzynarodowych ekspertów to przepustka do ubiegania się o dofinansowanie badań w realizujących porozumienie rządowych instytucjach w poszczególnych krajach. Na wsparcie udziału polskich jednostek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ponad 600 tys. euro.

"Polscy naukowcy mają ogromny potencjał, który z powodzeniem może i powinien być wykorzystywany w ramach międzynarodowych programów i projektów badawczych. Zadaniem NCBR jest intensyfikacja działań polskich zespołów badawczych na arenie międzynarodowej, co czynimy m.in. poprzez inicjatywy takie jak współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią" – mówi dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl