Polska

Prof. Norbert Hosten laureatem nagrody „Pomerania Nostra”

1
List gratulacyjny tegorocznemu laureatowi Nagrody wręcza rektor US prof. Edward Włodarczyk

Radiolog z Greiswaldu, prof. Norbert Hosten, dyrektor Instytutu Radiologii Diagnostycznej i Neuroradiologii Uniwersytetu Greifswaldzkiego wyróżniony został tegoroczną nagrodą „Pomerania Nostra” za wprowadzenie projektu telemedycyny w regionie Pomerania.

Polsko-Niemiecką Nagrodę „Pomerania Nostra” utworzyły w 2003 roku dwa uniwersytety pomorskie: najstarszy – Greifswaldzki (założony w 1456 roku) i Szczeciński (założony w 1984 roku) oraz dwie redakcje: „Kuriera Szczecińskiego” i „Nordkuriera” oraz miasta Greifswald i Szczecin. Finansowy wymiar Nagrody to 3 tys. euro, na którą składają się w równym stopniu wszyscy fundatorzy. Laureaci otrzymują również statuetkę Nagrody, której autorem jest artysta plastyk Marian Preiss. Nagroda jest przyznawana co 2 lata, na przemian w Szczecinie i Greifswaldzie.

Tegoroczna uroczystość wręczenia prestiżowej nagrody odbyła się w Filharmonii Szczecińskiej, w Sali kameralnej, w czwartek, 29 października 2015. Nagroda przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla całego Pomorza, po polskiej i niemieckiej stronie, za osiągnięcia w dziedzinie sztuki, nauki, polityki, gospodarki i życia społecznego.

4
Nagrodzony prof. Norbert Hosten (z prawej), nadburmistrz Greifswaldu dr Arthur Konig (CDU) i prezydent Szczecina Piotr Krzystek w chwilę po wręczeniu Nagrody (fot. Jerzy Giedrys)

Pierwszą Nagrodę „Pomerania Nostra” przyznano w roku 2003 w Szczecinie prof. dr. Bertholdowi Beitz. Kolejne nagrody otrzymali: prof. Krzysztof Skubiszewski (Greifswald, 2005), prof. Janina Jasnowska i prof. dr Michael Succow (Szczecin, 2007), prof. Władysław Filipowiak (Greifswald, 2009), organizatorzy Polskich Dni Kultury w Greifswaldzie, Stowarzyszenie polenmARkT (Szczecin, 2011) oraz prof. Eugeniusz Kus (Greifswald, 2013). Nagroda Pomerania Nostra honoruje osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego. Przyznawana jest za osiągnięcia w sztuce, nauce, polityce lub gospodarce.

Tegoroczny laureat był zaangażowany m.in. w polsko-niemiecki projekt „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania”. Projekt ten realizowany był w latach 2010–2014 dzięki współpracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Stowarzyszenia „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania”, którego prof. N. Hosten jest prezesem (od roku 2008) oraz 11 szpitali w Polsce i 20 w Niemczech.

Przybyłych gości powitali: prezydent Szczecina Piotr Krzystek i nadburmistrz Greifswalu dr Arthur König (CDU), który podkreślił osiągnięcia naukowe laureata w dziedzinie ochrony zdrowia, szczególnie w rozwoju telemedycyny na pograniczu obu naszych państw. Zaznaczył też, że Nagroda Pomerania Nostra, jest najważniejszą w naszym regionie i ma duże oddziaływanie ponad granicami. Następnie laudację nt. osiągnięć oraz zawodowej i społecznej działalności laureata wygłosił prof. Leszek Domański, dziekan Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

2
Goście i oganizatorzy tegorocznego wręczenia nagrody POMERANIA NOSTRA w szczecińskiej filharmonii

Inicjatywa prof. Norberta Hostena stworzyła sieć usług telemedycznych obejmujących Pomorze Przednie, Północną Brandenburgię i Pomorze Zachodnie. W ten sposób zapewniła opiekę medyczną nawet w słabo zaludnionych regionach wiejskich pacjentom wymagającym leczenia m.in. kardiologicznego, urologicznego i onkologicznego. Projekt stworzył możliwość szybkiej diagnostyki, konsultacji medycznych, a także dokształcania lekarzy i wykonywania zabiegów po obu stronach granicy.

Prof-Norbert-Hosten
Prof. Norbert Hosten
Profesor Norbert Hosten urodził się w roku 1957 w Dusseldorfie. Po zakończeniu studiów medycznych na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim oraz po zamknięciu przewodu doktorskiego w roku 1987 rozpoczął pracę jako lekarz. Został następnie naczelnym ordynatorem oddziału radiologii w Klinice Rudolfa Virchowa na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W roku 1994 uzyskał habilitację i uprawnienia venia legendi w zakresie radiologii, a w roku 1999 stanowisko profesora kontraktowego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Dwa lata później, w roku 2001, powołano go na stanowisko dyrektora Katedry Radiologii Diagnostycznej i Neuroradiologii na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Od roku 2008 jest prezesem zarządu stowarzyszenia „Telemedizin in der Euroregion Pomerania e.V.” (Telemedycyna w Euroregionie Pomerania). Był też, w latach 2013-2015, przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Rentgenowskiego. 

Prof. Hosten jest autorem kilku specjalistycznych książek z zakresu radiologii, m.in. z dziedziny diagnostyki radiologicznej nowotworów oka. Jest współautorem ponad 250 publikacji naukowych. Był wielokrotnie zapraszany do wygłoszenia wykładów, m.in. z zakresu telemedycyny, diagnostyki radiologicznej oka i RM. Żoną Profesora jest dr. med. Kathariny Hosten (psychiatra).

Leszek Wątróbski