Australia i Polonia, Polska

Prośba o pomoc w dotarciu do ocalałych (lub ich krewnych) z rzezi wołyńskiej

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., stanowiącymi działania ustawowe IPN określone w rozdziale 6a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Agnieszka Wojtkowska
Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji
e-mail: agnieszka.wojtkowska@ipn.gov.pl
tel.: (+48) 884-202-684