Australia i Polonia

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną z Australii

Chciałbym, żeby przyjazdy polonijnych grup młodzieży do Polski stały się normą w  naszej współpracy – mówił przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz  Michał Ujazdowski do grupy młodzieży polonijnej z Australii na spotkaniu 19 grudnia 2019 r. w Senacie.

„Jesteście tutaj szczególnymi gośćmi, gdyż Senat wypełnia tradycyjną, jeszcze od czasu II Rzeczypospolitej, misję kontaktu i wspierania Polaków poza granicami kraju. Razem tworzymy wspólnotę narodową złączoną kulturą, wspólną przeszłością, miłością do języka” – przywitał młodzież senator  Ujazdowski.

Przewodniczący wyraził przekonanie, że takie przyjazdy pozwolą młodzieży o polskich korzeniach lepiej poznać kulturę kraju przodków, poznać język i ugruntować poczucie tożsamości narodowej. 

  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu
  • Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji spotkał się z młodzieżą polonijną fot. M. Marchlewska – Kancelaria Senatu

Dziękował organizatorom przyjazdu, nauczycielom, opiekunom grupy z Australii  za pracę na rzecz podtrzymywania polskości, a młodzieży za radość i optymizm, które wnoszą.

Nauczycielka, opiekunka grupy Elżbieta Cesarska  dziękowała  Senatowi za możliwości przyjazdu młodzieży polonijnej do Polski. Opowiedziała o swoich podopiecznych – młodzieży w wieku 12 – 17 lat, ze stanu Nowa Południowa Walia z 8 polskich szkół sobotnich. Podkreśliła, że  wśród grupy  są uczniowie z drugiego i trzeciego pokolenia emigrantów. Zaznaczyła, że niektóre dzieci nie mają już rodziny w Polsce, ale utrzymują kontakty z młodzieżą z Polski, co obecnie ułatwia Internet.

Młodzież podczas dwutygodniowego pobytu zobaczyła m.in. Warszawę, Kraków, Częstochowę, Zakopane, Wieliczkę, Pułtusk. Opowiadając o wrażeniach młodzież wspomniała o zabytkach: Wawelu, klasztorze jasnogórskim, Łazienkach, ale też o polskim jedzeniu, które bardzo im smakowało i śniegu. Niektóre z nich pierwszy raz w życiu go widziały.

Także młodzież dziękowała za możliwość przyjazdu do Polski. Dzieliła się wrażeniami z pobytu w Polsce i zapewniała, że gdy tylko będzie okazja to przyjadą chętnie do Polski, która jest tak bardzo inna niż Australia,” bo są tu zabytki, stare budynki, ogromne kościoły, jakich nie ma w Australii”.

Młodzież przebywa w Pułtusku, w ramach projektu „Lato z Polską”. „Lato z Polską” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  współfinansowany przez Senat  w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Źródło Kancelaria Senatu RP