Australia i Polonia

Reforma Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga oraz Funduszu im. Ewy Malewicz

Rada Naczelna Polonii Australijskiej Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że pomyślnie zakończono proces przekształcania Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga oraz Funduszu im. Ewy Malewicz w charytatywny fundusz wieczysty. W ten sposób Prezydium zrealizowało, z upoważnienia Delegatów 51. Zjazdu RNPA w 2019 roku, ich jednomyślnie podjętą w tej sprawie decyzję.

Na mocy umowy powierniczej (deed) pomiędzy Prezydium RNPA a Equity Trustees Wealth Services Ltd (EQT), specjalistyczną firmą zajmującą się inwestycjami wieczystych funduszy charytatywnych w Australii, zarejestrowany został fundusz pod nazwą „PCCA Perpetual Fund”, w skład którego wchodzą: Fundusz im. Ewy Malewicz oraz Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej, w tym Fundusz Janusza Franckiewicza i Fundusz Natalii Kułakowskiej. Zawarta umowa umożliwia dołączanie do „PCCA Perpetual Fund” innych, bądź nowopowstałych funduszy polonijnych jeżeli ich cele są  zbieżne z celami „PCCA Perpetual Fund” tj. pomocą finansową dla zorganizowanej Polonii w Australii.

Negocjacje zapisów umowy powierniczej trwały do czerwca br. Po podpisaniu uzgodnionej umowy przez przedstawicieli EQT i reprezentantów Prezydium (Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Rafalski, Marian Radny), oraz jej zatwierdzeniu przez Australian Taxation Office (ATO) oraz Australian Charities Not-for-profit Commission (ACNC) we wrześniu br., Prezydium RNPA powierzyło firmie EQT łączną kwotę  A$737,625.21.

Prace nad reformą Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej oraz Funduszu im. Ewy Malewicz zakończy zbliżający się 52. Zjazd RNPA (10 – 11 października 2020 roku), kiedy to Delegaci  przeanalizują i zatwierdzą konieczne poprawki w zapisach statutu RNPA, aby uwzględniał on dokonane zmiany.

Prezydium oczekuje, że pierwsze dotacje z „PCCA Perpetual Fund” przyznane zostaną w 2022 roku. Rozdziałem uzyskanych z inwestycji dochodów zajmować się będzie Komitet Doradczy funduszu, którego skład, z reprezentacją każdego stanu Australii, wyłoni Prezydium RNPA, podobnie jak to miało miejsce z Komitetem Administratorów byłego już Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej. Prezydium RNPA, we współpracy z członkami Zespołu Doradczego i przedstawicielami EQT, kontynuuje prace nad tekstem poradnika/przewodnika (Handbook) dla członków Komitetu Doradczego, gdzie zawarte zostaną zasady i reguły pracy członków Komitetu oraz regulamin rozdziału dotacji.

Prezydium RNPA pragnie podziękować członkom Zespołu Doradczego zaangażowanym w proces transformacji Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej i Funduszu im. Ewy Malewicz w składzie – członkowie Komitetu Administratorów byłego już Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga (Zosia Cyganiuk, Elżbieta Cesarska, Robert Czernkowski, Ted Dudziński, Bożena Iwanowska, Wanda Kijańska-Całka, Marysia Nowak), oraz osoby z doświadczeniem inwestycyjnym imiennie powołane przez Delegatów 51. Zjazdu w skład Zespołu – Ryszard Borysiewicz, Robert Czernkowski, Andrzej Kozek, oraz Włodzimierz Wnuk.

Bardzo dziękujemy za budującą, merytoryczną współpracę!

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej