Australia i Polonia

Różnice kulturowe w biznesie

Autralijskie Forum Liderów Biznesu„Różnice kulturowe w biznesie – jak zrozumieć australijski kod komunikacyjny?” – pod takim hasłem odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane przez Australijskie Forum Liderów Biznesu (AFLB) w czwartek, 9-go czerwca 2016.

Ponad czterdziestu polskich liderów, reprezentujących różne branże, spotkało sie w Me Artspace Gallery w St. Leonards, NSW – w wyjątkowym otoczeniu prac australijskiej artystki polskiego pochodzenia. Ella Mucha, jako współgospodarz spotkania, osobiście zaprezentowała swoją najnowszą wystawę pt. ‘Whispers and Abstraction’.
Koordynatorzy z ramienia AFLB, Anna Wójt oraz Chris Lasek, powitali zaproszonych gości, odczytując list założycieli Justyny Orłowskiej i Michała Zębali z podziękowaniem dla wszystkich tych bez których Forum by nie instniało. Spotkanie uroczyście otworzyła Konsul Generalna RP w Sydney Dorota Preda. Konsulat Generalny RP w Sydney już dwukrotnie gościł członków Forum w swojej siedzibie przy 10 Trelawney St, Woollahra NSW. 

Wstępem do dyskusji na temat różnic kulturowych w biznesie była prezentacja Leonie Tillman, ekspertki w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz doświadczonej językoznawczyni. Leonie, która od ponad 18 lat bada wpływ kultur na zachowania w biznesie, podzieliła się ze słuchaczami swoimi obserwacjami dotyczącymi wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Mówiła także o roli jaką te różnice odgrywają w miejscu pracy także z perspektywy pracowników. Dyskusję między prelegentką, a uczestnikami spotkania poprowadziła Pani redaktor Magdalena Dejneka z radia SBS. 

Po oficjalnej części wydarzenia uczestnicy mogli wymienić się w kuluarach swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnic kulturowych w biznesie. 
Partnerami spotkania byli: English For Business, Me Artspace Gallery oraz radio SBS. Kolejne spotkanie Australijskiego Forum Liderów Biznesu zaplanowane jest na przełomie sierpnia/września 2016 roku w Konsulacie Generalnym RP w Sydney.

Aleksandra Zakidalska

Australijskie Forum Liderów Biznesu powstało jako inicjatywa zrzeszająca polskich liderów biznesu w Australii. Jej celem jest promocja Polaków w Australii oraz wymiana doświadczeń zawodowych  na rynkach polskim i australijskim. Więcej o AFLB na naszej stronie internetowej www.aflb.pl. 
Zapraszamy do kontaktu!