Australia i Polonia, Kultura

Salon Poezji, Muzyki i Teatru zaprasza na “Emigracyjne rozmowy teatralne”

Maria Nowotarska i Agata Pilitowska fot. www.teatrpolskitoronto.com

Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Teatralne Salon Poezji, Muzyki i Teatru zaprasza na

Emigracyjne rozmowy teatralne. cz. 10 Ks. Józef Tischner.

https://www.youtube.com/watch?v=PdNRgLNxRt4

Poprzednie oraz następne odcinki można znaleźć na YouTube

Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto

www.teatrpolskitoronto.com

Tel. (416) 760-9745 e-mail: teatrpolskiwtoronto@gmail.com

Zespół Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto fot. www.teatrpolskitoronto.com