Polska

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaW warszawskim hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Podczas uroczystości poznaliśmy Laureatów Programów: „Samorządowa Marka Roku” oraz „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Piotr Gąsowski. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów, jak również podsumował odbywające się w dniach 29-30 września 2016 r. Targi Polish Brands Expo – wydarzenie promujące polskie marki oraz regiony, któremu przyświecało hasło:  „Made in Poland – znaczy jakość”.

Targom towarzyszyło również Polish Business Forum, gdzie w formie paneli rozmawiano i dyskutowano m.in. na temat polskiej marki w globalnej gospodarce oraz trendów, które budują jej innowacyjność.
Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.
W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, wyłoniła Laureatów Programów: 

Samorządowa Marka Roku – programu mającego na celu budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju oraz aktywnie współpracujących z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami. Patronat nad Programem objęła Polska Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz  szereg urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, a także izb gospodarczych i przemysłowo-handlowych.

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – inicjatywy,  której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.

Wręczanie prestiżowych nagród rozpoczęto od poznania uhonorowanych zaszczytnym tytułem „Diament Polskiej Jakości”, „Diament Polskiej Innowacyjności” oraz „Diament Polskiego Eksportu”. Nagrody dla Laureatów wręczyli: Pan Marek Szczepanikczłonek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej oraz Pan Janusz PietkiewiczWiceprezydent Pracodawcy RP. Kolejnymi nagrodzonymi byli Laureaci Projektu „Rzetelni” oraz „Liderzy Polskiej Gospodarki”. Oficjalną część wieczoru zamknęło wręczenie prestiżowych statuetek dla uhonorowanych w Programie „Samorządowa Marka Roku”. Zaszczytne nagrody Laureaci otrzymali z rąk Pana Janusza PiechocińskiegoPrezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pana Jacka PiechotyPrezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Panowie wręczyli również nagrody dla podmiotów zgłoszonych na wniosek patronujących Programowi Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz zgłoszone na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl oraz Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, a goście bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru: Grażyny Łobaszewskiej oraz Mateusza Mijala. Wieczór uświetniła wspaniałym występem Tetiana Galitsyna – zwyciężczyni polskiej edycji programu „Mam Talent”, która znajduje się w piątce najlepszych mistrzów sztuki malowania piaskiem.

LAUREACI W RAMACH  OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROMOCJI REGIONÓW „SAMORZĄDOWA MARKA ROKU”  

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaZŁOTA STATUETKA ORZEŁ POLSKIEGO SAMORZĄDU
Gmina Strzegom – Gmina Roku w kategorii gmina miejsko-wiejska
Gmina Świdnica – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska do 10 000 mieszkańców
Gmina Wejherowo – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska powyżej 10 000 mieszkańców
Gmina Warka – Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina miejsko-wiejska
Gmina WiązownA – Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina wiejska
Miasto Podkowa Leśna – Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina miejska

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaSREBRNA STATUETKA POLSKIEGO SAMORZĄDU
Gmina Boleszkowice – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska do 10 000 mieszkańców
Gmina Ciepielów – Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina wiejska
Gmina Trzcianka – Gmina Roku w kategorii gmina miejsko-wiejska
Gmina Wilkowice – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska powyżej 10 000 mieszkańców

BRĄZOWA STATUETKA ORZEŁ POLSKIEGO SAMORZĄDU
Gmina Obrowo – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska powyżej 10 000 mieszańców
Gmina Susz – Gmina Roku w kategorii gmina miejsko-wiejska
Gmina Tworóg – Gmina Roku w kategorii gmina wiejska do 10 000 mieszkańców

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaLIDER POLSKIEGO SAMORZĄDU
Gmina Babimost – Złota statuetka
Gmina Tarczyn – Złota statuetka

DIAMENT POLSKIEGO SAMORZĄDU
Gmina Lesznowola – Złota statuetka

SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Gmina Siedlce – Złota statuetka

GMINA ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE
Gmina Kobyla Góra – Złota statuetka
Gmina Zabór – Srebrna statuetka

Więcej informacji na stronach:
Program „Samorządowa Marka Roku www.samorzady.org.pl oraz Program „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” www.polskagospodarka.org.pl .

Patronat Wielkiej GaliExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia Współpraca Wielkiej Gali

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia