Australia i Polonia

Szanowna Polonio

Ten rok został ogłoszony Rokiem Papieża Jana Pawła II.

Wydawnictwo Społeczne EJK przygotowuje nową książkę na 100 letnią rocznicę urodzin Papieża. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią całe przygotowanie nieco spowolniało, jednakże prace nad książką trwają.

Jest to praca zbiorowa całej naszej Polonii. W realizacji tej książki biorą udział cztery pokolenia Polaków. Materiałów dostarczyli już seniorzy poeci i młodsi pisarze, młodzież, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży z Papieżem w różnych krajach świata, a także nasi najmłodsi współautorzy, dzieci polskich szkół sobotnich, które nadsyłają piękne rysunki. Jednym słowem bierzemy w tym udział wszyscy.

Nasze wydawnictwo jest wydawnictwem społecznym.  Jedną ogromną przeszkodą w tym przedsięwzięciu jest brak finansów na wydruk książki i dlatego poszukujemy sponsora, który swą łaskawością wesprze nas w wydaniu tego wspólnego dzieła. Pomóżmy sobie wzajemnie i stańmy się współwydawcami tej pięknej książki.

Więcej informacji pod numerem (03) 9700 1161.

Z szacunkiem 
Dr Elżbieta Koło