Australia i Polonia, Polska

Szanowni prezesi i członkowie organizacji polonijnych

Drodzy Rodacy,

W związku z decyzją o zmianie terminu wyborów Prezydenta RP, Polacy mieszkający za granicą przygotowują wniosek o zwiększenie liczby obwodów wyborczych za granicą, który będzie skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych. 

W przygotowywanym wniosku prosimy o utworzenie obwodów wyborczych w liczbie odpowiadającej komisjom wyborczym powołanym w ubiegłych wyborach parlamentarnych (październik 2019). 

Wszystkie stowarzyszenia i organizacje polonijne zainteresowane podpisaniem wspólnego wniosku, prosimy o kontakt mailowy. 

Wierzymy, że w obecnej, trudnej sytuacji wspólne działanie jest szczególnie ważne i przyczynia się do skutecznej realizacji wspólnego interesu –aktywnego uczestnictwa Polonii w bieżących sprawach naszego kraju. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Agnieszka Królik
polonianiemawyboru@gmail.com