Australia i Polonia, Świat

Uhonorowanie działaczy polonijnych

W Domu Polskim w Milton 18 lutego 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla wybitnych działaczy polonijnych ze stanu Queensland. Konsul Generalny RP Regina Jurkowska – w imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła odznaczenia następującym osobom:
p. Januszowi Markowi Rygielskiemu – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP
p. Tomaszowi Stanisławowi Prokop – Złoty Krzyż Zasługi
p. Icie Joannie Szymańskiej – Złoty Krzyż Zasługi
p. Stanisławowi Skrzypczakowi – Złoty Krzyż Zasługi
p. Annie Sowter – odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
p. Philipowi Johnowi Sowter – odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz lokalnych, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Leszek Wikariusz oraz Konsul Honorowy RP Brian Kilmartin.  W drugiej części spotkania Konsul dokonała oficjalnego otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Uroki buszu”, której autorem jest Janusz Rygielski (odznaczony Krzyżem Oficerskim tuz przez otwarciem  wystawy). Pan J. Rygielski przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Obecnie – jako emeryt – wiele czasu poświęca swojej pasji – wędrówkom górskim w australijskim buszu oraz fotografowaniu.
 
Konsul odwiedziła również znajdujące się w Domu Polskim Muzeum, gdzie przechowywane są liczne pamiątki i dokumenty obrazujące historię imigracji polskiej do Queensland, prowadzone z wielką pieczołowitością przez zasłużonych działaczy polonijnych starszego pokolenia.

Informacja Konsulatu RP w Sydney

FOT. RYSZARD FEDEROWICZ